Hoe werkt de Ledenraad

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers. Via de Ledenraad worden kwekers vanaf het begin betrokken bij belangrijke beslissingen, en bij het maken van beleid. Dat leidt tot keuzes en oplossingen waarbij het ledenbelang meetelt.

In de Ledenraad zitten minimaal 35 en maximaal 45 kwekers. De leden van de coöperatie kiezen de leden voor de Ledenraad. Ze vormen een goede afspiegeling van het ledenbestand.

Hoe werkt de Ledenraad?

Royal FloraHolland verandert. Veel projecten hebben invloed op de bedrijfsvoering van de coöperatie. Daarmee beïnvloeden ze ook de bedrijfsvoering van de aanvoerders. Denk aan digitalisering van de marktplaats of landelijk veilen. De Ledenraad is een belangrijk klankbord voor de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) bij het uitstippelen van de koers van het bedrijf. Door de kennis van kwekers te koppelen aan de professionaliteit van het bedrijf, zorgt de Ledenraad voor versnelling in de verandering.

Rol van de Ledenraad:

  • Wettelijke taken van de ALV (Algemene Ledenvergadering)
  • Adviesfunctie
  • Signaalfunctie
  • Verantwoordelijk voor een goede dialoog tussen leden en ledenraad

De Ledenraad discussieert met het directieteam en de RvC over belangrijke coöperatieve thema's en geeft advies. Zo nemen zij de belangen van leden al in een vroeg stadium mee in de planvorming.

Dialoog met alle leden

Om hun advies- en signaalfunctie goed te kunnen vervullen, moet de Ledenraad weten wat er leeft en speelt onder de leden. Daarom organiseert de Ledenraad meerdere keren per jaar bijeenkomsten. Tijdens ledensessies praten leden mee over belangrijke thema's. Deze meningen neemt de Ledenraad mee tijdens gesprekken met het bedrijf.

28% korting op vakbladen van Hortipoint

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de sierteelt en neem een abonnement op de vakbladen van Hortipoint. Als lid-aanvoerder ontvang je tot 28% korting op vakbladen van Hortipoint.

Algemene Ledenvergadering

Tot 1 januari 2019 werd de zeggenschapstructuur binnen Royal FloraHolland bepaald door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze heeft plaats gemaakt voor de Ledenraad.
Wil je meer weten over de Algemene Ledenvergaderingen?