Coöperatieve strategie | Royal FloraHolland
Header cooperatieve strategie

Coöperatieve strategie

De coöperatieve strategie is ontwikkeld door de Ledenraad onder de naam ‘Samen in de coöperatie’. De coöperatieve strategie sluit naadloos aan bij de bedrijfsstrategie en versterkt onze doelen om een financieel gezonde coöperatie te zijn voor onze leden en te bouwen aan het grootste B2B platform binnen de sierteeltsector.

Initiatief van de Ledenraad

Om een gezonde en aantrekkelijke coöperatie te zijn, heeft de Ledenraad in 2022 in samenspraak met de leden de coöperatieve strategie ontwikkeld. In verschillende ledensessies zijn de ideeën van de Ledenraad gedeeld en is input en feedback opgehaald bij de leden. Namens de Ledenraad vertelt Toon van Kessel, van 2019 tot en met 2021 lid van de Ledenraad, waarom de Ledenraad dit proces is gestart en hoe de uitgangspunten van de coöperatieve strategie tot stand zijn gekomen.

De vier pijlers van onze coöperatieve strategie

De coöperatieve strategie speelt in op uitdagingen en kansen zoals globalisering, digitalisering, duurzaamheidseisen, energietransitie, hoge vrachtprijzen en personeelstekorten. Door scherpere keuzes te maken in hoe we als leden samen sterker worden en als coöperatie gezond blijven, zorgen we ook dat we van waarde blijven, schaalvoordelen behalen voor leden en onze impact vergroten.

Het leidde tot vier pijlers waarop we ‘Samen in de coöperatie’ waar maken:
  1. Versterken van het netwerkeffect
  2. De introductie van gebruikerspakketten
  3. Aantrekkelijk maken van lidmaatschap
  4. Waardecreatie door het bedrijf
We brengen zoveel mogelijk kwekers en kopers bij elkaar via het Royal FloraHolland-platform. Dat geeft een goede impuls aan het netwerk. Bovendien hebben we ledenpakketten geïntroduceerd en zo ingericht dat ze optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van onze leden. Prettig voor al onze leden, want hoe aantrekkelijker ons lidmaatschap, hoe meer nieuwe leden zich aansluiten. En dat is goed voor de kracht van ons collectief. Want met meer kwekers, kan onze coöperatie groeien, waardoor onze impact op de markt en de politiek groter is. Door ledenvoordelen te bieden vanuit de bedrijfskant van onze organisatie, vergroot Royal FloraHolland de waarde voor leden.
Vier pijlers van de cooperatieve strategie

Belangrijke mijlpalen

We werken samen, de Ledenraad en het bedrijf, aan de invulling van de coöperatieve strategie. De ledenraad gaat regelmatig met de leden in gesprek en gebruikt input en feedback om concrete stappen te zetten in de uitwerking van de strategie. Belangrijke mijlpalen die zijn gerealiseerd zijn de introductie van Ledenpakketten, afspraken rondom het gebruik van data en de afspraak om al het aanbod van bloemen en planten aan te bieden via Floriday. Hiermee maken we lidmaatschap aantrekkelijker en versterken we het netwerkeffect.
Mijlpaal

Introductie Ledenpakketten

Ieder lid heeft een eigen bedrijfsvoering en andere wensen en behoeften. Daarom zijn er per 1 januari 2024 vier ledenpakketten geïntroduceerd die meer aansluiten bij de verschillende handelsvoorkeuren.

Afspraken over datagebruik

Met Floriday zijn meer mogelijkheden en wordt er meer data uitgewisseld. Hierdoor zijn er per 01 januari 2024 nieuwe afspraken gemaakt over het gebruik van data.
Mijlpaal

Commercieel aanbod via Floriday

Om het netwerkeffect te versterken, wordt er zoveel mogelijk nadruk gelegd op het samenbrengen van leveranciers en kopers. Het aanbod van alle kwekers op Floriday beschikbaar maken is daarom van groot belang.
Bedrijfsstrategie

Connect to grow

In de strategie komen onze coöperatieve strategie (van de vereniging) en de bedrijfsstrategie samen. Deze twee strategieën samen versterken onze doelen én ambitie van een dubbelzijdig Royal FloraHolland platform: een digitaal platform, Floriday, en een logistiek platform, waarmee logistieke, financiële en vastgoeddiensten nauw met elkaar verbonden zijn. Wij zetten ons actief in voor de verdere verduurzaming van onze coöperatie en de sector en willen hier een leidende rol in spelen.