Leden | Royal FloraHolland
Header leden
  • Leden

De coöperatie

Kwekers bundelen al meer dan honderd jaar hun krachten voor een optimale prijs, de basis van onze internationale coöperatie. Zo versterken we duurzaam succes en internationale groei.

Ledenraad

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers. Via de Ledenraad worden kwekers vanaf het begin betrokken bij belangrijke beslissingen en bij het maken van beleid. Dat leidt tot keuzes en oplossingen waarbij het ledenbelang meetelt. Voor een goede afspiegeling van het ledenbestand is de Ledenraad een mix van verschillende mensen en achtergronden.

Coöperatieve Strategie

De Ledenraad ontwikkelde in 2022 de coöperatieve strategie; ‘Samen in de coöperatie’. Deze speelt in op ontwikkelingen en trends als globalisering, digitalisering, duurzaamheidseisen en de energietransitie. Door scherpere keuzes te maken zorgen we dat we ook in de toekomst van waarde blijven, we schaalvoordelen behalen voor leden en onze impact vergroten.

Ledenbetrokkenheid

Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers. Leden betrekken we via de Ledenraad, maar ook via andere organen zoals de Royal FloraHolland Product Commissies (FPC’s), de Jongerenraad en de Dag van de Coöperatie. Door gebruik te maken van kennis en ervaring binnen onze coöperatie, leden te laten meedenken en meedoen, staan we samen sterker.

Coöperatie

Gebruik de kracht van het collectief

Onze honderdjarige coöperatie heeft collectieve kracht. Met onze toekomstbestendige sierteeltmarktplaats richten we ons op een optimale marktprijs tegen zo laag mogelijke kosten.