Ledenbetrokkenheid | Royal FloraHolland
Header ledenbetrokkenheid

Ledenbetrokkenheid

Betrokkenheid van kwekers, onze leden, is belangrijk. Leden vormen namelijk de kern van onze coöperatie. Via de Ledenraad zijn leden betrokken bij de coöperatie. Leden worden ook op andere manieren betrokken, zoals tijdens online en fysieke ledenbijeenkomsten, productgroepen en de Dag van de Coöperatie.

RFH Product Commissies (FPC’s)

Een FPC is een productgroep waarin kwekers met hetzelfde product op regelmatige basis bij elkaar komen om kennis met elkaar te delen over hun product. Vanuit die kennis denken en beslissen ze mee over productgerelateerde zaken. Er zijn 27 FPC’s. Deze zijn allemaal gerelateerd aan een specifiek product; bloemen of planten. Elke FPC vertegenwoordigt een groep kwekers die vanuit hun kennis en ervaring meedenkt. Elke productgroep heeft een bestuur dat hen vertegenwoordigt en ook binnen RFH worden zij gefaciliteerd door een medewerker die hen ondersteunt bij de organisatie van bijeenkomsten en sessies.

Jongerenraad

Wij vinden het belangrijk dat jonge leden zich betrokken voelen bij de coöperatie. Onze Jongerenraad zorgt daarvoor. Jonge kwekers zijn de toekomst van de coöperatie. Het is belangrijk dat zij meedenken en meedoen.
Dean Zuidgeest

Dean Zuidgeest, lid van de Jongerenraad

"Kennismaken met andere ondernemers die in hetzelfde schuitje zitten. Dat doe ik via de jongerenraad."

Dag van de Coöperatie

Een dag speciaal voor iedereen die actief is binnen de sierteeltsector: alle leden, kwekers en klanten van Royal FloraHolland. Jaarlijks organiseert Royal FloraHolland de Dag van de Coöperatie, een moment om elkaar te ontmoeten, inspireren, enthousiasmeren maar ook het gesprek aan te gaan. Met inspirerende sprekers van Royal FloraHolland, de politiek en innovatieve ondernemers.