Ledensessies | Leden | Royal FloraHolland
JH137232 HR 2

Ledensessies

Ledensessies zijn hét moment waarop leden met elkaar, directie, MT en RvC in gesprek gaan over belangrijke coöperatieve thema's.

De ledenraad organiseert twee keer per jaar ledensessies. Zowel in Nederland als internationaal, fysiek en tegenwoordig ook vaak een aantal online sessies. Want een coöperatie zijn we samen. Zonder de input en feedback van leden kan de Ledenraad haar taken niet goed uitvoeren.
Tijdens de ledensessies gaan we met elkaar, leden onderling, vanuit de Ledenraad, maar ook aanwezige MT leden vanuit het bedrijf, in gesprek over actuele en strategische onderwerpen. Waardevolle sessies die goed gewaardeerd worden door de leden.

De meest recente ledensessies vonden dit jaar plaats in april. Het integrale verslag van deze sessies staat hieronder.

Voorgaande Ledensessies

Ledensessies leveren waardevolle informatie op. Deze informatie gebruiken we om onze coöperatie verder te veranderen en te verbeteren. Zo vormt de input uit de ledensessies een belangrijke basis voor de gesprekken van de Ledenraad met de directie en Raad van Commissarissen. In principe organiseren we twee keer per jaar een ronde ledensessies. Dat gebeurt in Nederland en internationaal.

Na iedere ledensessie volgt een samenvatting. Lees hieronder de integratiedocumenten van recente ledensessies terug.