Royal FloraHolland | Tarieven kopers

Tarieven kopers

Welkom op de pagina Tarieven kopers. Hier vind je alle informatie over de tarieven voor 2024. Allereerst de belangrijkste tariefswijzigingen op een rij, en vervolgens kan je per onderwerp de nieuwe tarieftabellen inzien.

Nieuwe tarieven 2024

Graag informeren we je over de per 1 januari 2024 geldende tarieven voor jou als koper op het Royal FloraHolland platform. Inflatie, CAO-afspraken en een hogere energierekening zorgen ervoor dat onze kosten de afgelopen twee jaren snel zijn toegenomen.

Natuurlijk sturen we continu op kostenbesparingen en het voorkomen van kostenverhogingen. We voeren al langer grootschalige, concrete maatregelen door in onze organisatie met het oog op kostenbeheersing. De uitvoering daarvan kost tijd.

De belangrijkste tariefwijzigingen per 1 januari 2024 op een rij:


  • Invoering van één elektriciteitstarief, hoog en laag tarief vervallen.
  • Verhoging van transactieheffing van € 1,58 naar € 1,75 per transactie (kortingen ongewijzigd).
  • Verhoging tarief KOA-tribunewerkplek van € 49,- naar € 52,80- per maand.
  • Verhoging tarief KOA-aansluiting van € 37,50 naar € 40,45 per maand.
  • Verhoging van tarieven voor diverse logistieke middelen met gemiddeld 6,3%.
  • Verhoging van de overige tarieven met 7,8% (volgens DPI-index).
  • Verhoging van de huurtarieven box- en kantoorruimte conform contract met 4,6% (CPI-index).

Alle geldende tarieven in 2024 voor onze dienstverlening vind je hieronder bij tarieftabellen.

Tarieftabellen

Directe Stromen

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Energie

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Financiële afrekening

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Handelsregeling

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Infrastructuur

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Kloktarieven

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Logistieke diensten

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Logistieke middelen

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Telefonie / Marktplaatsnetwerk

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier