Algemene voorwaarden | Royal FloraHolland

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Royal FloraHolland is Nederlands recht en het 'Veilingreglement' van toepassing. Daarnaast kunnen aanvullende bepalingen van toepassing zijn.

Marktplaats

N.b.: sinds 10 augustus 2023 geldt onderstaande tekst als vervanging van artikel 11.2 van het Veilingreglement:

Art. 11.2

Bij de aanbodsinformatie als bedoeld in artikel 8 van dit reglement dient Verkoper aan te geven wat het land van herkomst is van de door hem aangeboden producten, door vermelding van de daartoe bestemde landcode. In de Regeling herkomstaanduiding sierteeltproducten zijn richtlijnen aangegeven wanneer welke landcode te gebruiken. Deze Regeling vormt een bijlage bij dit artikel en RFH beoogt hiermee de naleving van overheidsrichtlijnen, inclusief plantenpaspoort, zoveel mogelijk te bevorderen.

Logistiek

Vastgoed en Facilitair

Aanvullende voorwaarden diensten

Overig


Het bovenstaande laat onverlet dat voor andere Faciliteiten aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn.