De Coöperatie
Header De Coöperatie

De kracht van het collectief

Bloemen en planten maken onze wereld groener. Ze kleuren onze huizen, tuinen en buurten. Een groene omgeving maakt mensen gelukkig. Royal Floraholland is de grootste internationale sierteeltmarkplaats van bloemen en planten: een vereniging van kwekers met een bedrijf. Samen streven we naar een optimale prijs voor bloemen en planten, met de beste kwaliteit, en tegen zo laag mogelijke kosten. Door bundeling van kennis en kracht bereiken we duurzaam succes, internationale groei en versterken we de coöperatie.

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis gaat meer dan honderd jaar terug. Nog altijd streven we naar duurzaam succes voor onze leden en werken we samen met alle partijen in de sierteeltsector, zodat de sector blijft groeien.

Onze ambitie

Kwekers die hun krachten bundelen om een optimale marktprijs te krijgen voor hun bloemen en planten, dat is de basis voor onze coöperatie. We hebben twee doelen: een gezonde en aantrekkelijke coöperatie voor onze leden zijn en blijven én bouwen aan het grootste internationale B2B platform binnen de sierteeltsector. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk fundament. We ontwikkelen onszelf daarom voortdurend. We spelen in op uitdagingen en mogelijkheden om zo te blijven vernieuwen en onze sterke positie te behouden en uit te bouwen.

Onze werkomgeving

Wij willen dat iedereen zich bij ons prettig voelt en na werktijd weer gezond en veilig naar huis gaat. Samen werken we aan een veilige, prettige en gezonde werkomgeving. Onze vier kernwaarden daarvoor zijn: Betrouwbaar, Resultaatgericht, Samenwerkend en Vernieuwend.

Onze hubs

Royal FloraHolland heeft meerdere locaties in Nederland: Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde. De drie fysieke hubs (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg) zijn allemaal nodig om te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de verwerking en tijdige aflevering van bloemen en planten. Daarmee zijn alle drie de hubs even belangrijk voor de toekomst. Royal FloraHolland wil deze drie hubs zo efficiënt mogelijk benutten voor de logistieke operatie en opslag van middelen en daarbij ook het transport tussen de hubs minimaliseren vanuit duurzaamheid en kosten. Daarom stimuleert Royal FloraHolland leden en kwekers om op basis van data hun bloemen en planten aan te bieden op een hub zodat spreiding ontstaat en ook kopers worden aangespoord te kopen op de hub(s) waar ze gevestigd zijn. Zo zorgen we er samen voor dat beschikbare ruimtes zo efficiënt mogelijk benut worden en er geen extra koelruimte of transport nodig is.

Naast eigen gebruik van de ruimtes, verhuren we deze ook aan handelsbedrijven, importverwerkers, transporteurs en kwekerscollectieven die hier bloemen en planten aanvoeren of afleveren. Zo helpen we kwekers internationaal te groeien. Daarom zijn er ook internationale locaties.

Bezoek onze sierteeltmarktplaats

Altijd al een bezoek willen brengen aan de grootse sierteeltmarktplaats van de wereld?

De coöperatieve governance

Royal FloraHolland heeft door de omvang van de coöperatie een structuur met een raad van commissarissen (RvC), een Ondernemingsraad en een Ledenraad. De directie vormt het statutaire bestuur van Royal FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de besturing van de coöperatie en het bedrijf. De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in het coöperatieve bedrijf. De Ledenraad voert bevoegdheden uit die voorheen bij de algemene ledenvergadering (ALV) lagen. Ze benoemt de commissarissen die in de rvc zitten en stelt hun vergoeding vast. De Ledenraad stelt ook de jaarrekening en de belangrijkste ledentarieven vast.