De coöperatieve governance
Header cooperatieve governance

De coöperatieve governance

Royal FloraHolland heeft door de omvang van de coöperatie een structuur met een raad van commissarissen (RvC), een Ondernemingsraad en een Ledenraad. De directie vormt het statutaire bestuur van Royal FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de besturing van de coöperatie en het bedrijf. De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in het coöperatieve bedrijf. De Ledenraad voert bevoegdheden uit die voorheen bij de algemene ledenvergadering (ALV) lagen. Ze benoemt de commissarissen die in de rvc zitten en stelt hun vergoeding vast. De Ledenraad stelt ook de jaarrekening en de belangrijkste ledentarieven vast.

Directie

De directie vormt het statutaire bestuur van Royal FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de besturing van de coöperatie en het bedrijf. De statuten bepalen dat de directie uit tenminste twee personen bestaat, een algemeen directeur (CEO) en een financieel directeur (CFO).

Raad van Commissarissen

De raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in het coöperatieve bedrijf. Ook heeft de RvC een adviserende functie. Tot slot is de RvC werkgever van de directie (benoeming, ontslag, beloning).

Ledenraad

De Ledenraad benoemt de commissarissen die zitting hebben in de raad van commissarissen en stelt hun vergoeding vast. De Ledenraad stelt bovendien de jaarrekening en de belangrijkste ledentarieven vast. De Ledenraad heeft een goedkeuringsrecht ten aanzien van investeringen groter dan € 20 miljoen.