Duurzaamheid
Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheid

Voor Royal FloraHolland is duurzaamheid een belangrijk fundament. Wij zetten ons actief in voor verdere verduurzaming van onze coöperatie. We willen hier een leidende rol in spelen. Ook stimuleren we meer duurzaamheid onder onze kwekers en in de sierteeltketen in het algemeen. Consumenten vragen om meer transparantie in de keten en de wetgeving stelt steeds meer eisen, waardoor aantoonbare transparantie op duurzaamheid essentieel is.

Wij geloven in een duurzame en toekomstbestendig Royal FloraHolland als onderdeel van de maatschappij. Dit heeft impact op onze totale bedrijfsvoering. We willen waarde toevoegen via ons internationale B2B platform en vanuit een gezonde coöperatie. Via onze diensten zorgen we dat we onze klantbeloftes ook duurzaam waarmaken: makkelijk handelen, passende logistiek en slim ondernemen.

Daarnaast zetten we ons in om duurzaamheid in de keten te stimuleren en te faciliteren. Er zijn al veel goede voorbeelden waar innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan, zoals LED-verlichting, geothermie en zonne-energie. Verdere verduurzaming van de sierteelt is nodig om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties, waarbij kwekers enorme stappen zetten op energie, arbeid, gebruik van gewasbescherming, verpakkingen en water.

Duurzame ambitie

Samen groener groeien, dat is onze duurzame ambitie. Deze vullen we in met 3 pijlers:
  1. Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats: we willen een veilig en transparant platform zijn.
  2. Leefbare planeet: we willen onze impact op het milieu minimaliseren.
  3. Bevlogen en vitale mensen: we willen mensen een gezonde en veilige werkplek en omgeving bieden, waar mensen tot hun recht komen, zodat we samen meer bereiken.

Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Consumenten vragen steeds vaker om aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie van ons platform is dan ook een absolute must voor het succes en de reputatie van de sector.

Leefbare planeet

Samen verduurzamen betekent dat we als sierteeltsector ook samen de energietransitie vorm moeten geven. We zijn vastberaden om onze activiteiten en behoeften binnen de grenzen van een leefbare wereld te krijgen.

Bevlogen en vitale mensen

Het werken bij en met Royal FloraHolland moet plezierig, veilig en uitdagend zijn. We zijn een dynamische organisatie, voortdurend in beweging. Toewijding, inzet, veerkracht, flexibiliteit en kennis zijn belangrijke karaktereigenschappen van onze medewerkers.

Duurzaam voor morgen

Onze sector staat voor grote uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid. Vanuit consumenten, maatschappij en wetgeving. We zetten ons hier vanuit Royal FloraHolland actief voor in om zo op het gebied van milieu, mensen én organisatie het verschil te maken. Royal FloraHolland wil kwekers en kopers stimuleren en faciliteren in de duurzaamheidstransitie. Zelf willen we voorloper zijn en het goede voorbeeld geven. Wij zijn ervan overtuigd dat verduurzaming van de sierteelt nodig is om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Daarom zetten we ons volledig in voor verduurzaming van Royal FloraHolland [als vereniging met een bedrijf] en werken we samen met sectorpartners wat uiteindelijk bijdraagt aan de reputatie van de sector als geheel.

Samen met Royal FloraHolland groener groeien

Managementcolumn over duurzaamheidsambitie Royal FloraHolland met Maarten Banki
Duurzaamheid draait voor mij om het besef dat we de aarde niet hebben geërfd van onze voorouders, maar te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen.
Maarten Banki
Manager Duurzame Ontwikkeling & Kwaliteit

Duurzaamheidsrapportage

In ons jaarverslag lees je alles over de financiële resultaten van het afgelopen jaar, maar ook over ons bedrijf, de coöperatie en over hoe wij waarde creëren voor onze stakeholders. We zetten belangrijke stappen met onze duurzaamheidsverslaglegging, het rapporteren volgens de eisen van Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). We lopen daarmee vooruit op de verplichting die voor het jaarverslag 2025 geldt. De CSRD is Europese wetgeving die bedrijven verplicht om specifiek en meetbaar te rapporteren over hun impact op mens en klimaat.