Samen groener groeien

Voor Royal FloraHolland is duurzaamheid een belangrijk fundament. Wij zetten ons actief in voor verdere verduurzaming van onze coöperatie. We willen hier een leidende rol in spelen. Ook stimuleren we meer duurzaamheid onder onze kwekers en in de sierteeltketen in het algemeen. Consumenten vragen om meer transparantie in de keten en de wetgeving stelt steeds meer eisen, waardoor aantoonbare transparantie op duurzaamheid essentieel is. Een groot deel van onze kwekers en kopers ziet dat telen en verhandelen anders moet.

Onze kijk op de toekomst

Wij geloven in een duurzame en toekomstbestendig Royal FloraHolland als onderdeel van de maatschappij. Dit heeft impact op onze totale bedrijfsvoering. We willen waarde toevoegen via ons internationale B2B platform en vanuit een gezonde coöperatie. Via onze diensten zorgen we dat we onze klantbeloftes ook duurzaam waarmaken: makkelijk handelen, passende logistiek en slim ondernemen. Daarnaast zetten we ons in om duurzaamheid in de keten te stimuleren en te faciliteren.

Duurzame ambitie

Samen groener groeien, dat is onze duurzame ambitie. Deze vullen we in met 3 pijlers:

  • Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats: we willen een veilig en transparant platform zijn.
  • Leefbare planeet: we willen onze impact op het milieu minimaliseren.
  • Bevlogen en vitale mensen: we willen mensen een gezonde en veilige werkplek en omgeving bieden, waar mensen tot hun recht komen, zodat we samen meer bereiken.

Duurzaam voor morgen

Onze sector staat voor grote uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid. Vanuit consumenten, maatschappij en wetgeving. We zetten ons hier vanuit Royal FloraHolland actief voor in om zo op het gebied van milieu, mensen én organisatie het verschil te maken. Royal FloraHolland wil kwekers en kopers stimuleren en faciliteren in de duurzaamheidstransitie. Zelf willen we voorloper zijn en het goede voorbeeld geven. Wij zijn ervan overtuigd dat verduurzaming van de sierteelt nodig is om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Daarom zetten we ons volledig in voor verduurzaming van Royal FloraHolland [als vereniging met een bedrijf] en werken we samen met sectorpartners wat uiteindelijk bijdraagt aan de reputatie van de sector als geheel.

Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Zeker van je zaken!

Betrouwbare transparante sierteeltmarktplaats

Leefbare planeet

Groen is meer dan mooi

Leefbare planeet

Bevlogen en vitale mensen

Samen bereiken we meer

Bevogen vitale mensen

Nieuw in jaarverslag 2022: Corporate Sustainability Reporting Directive en waardecreatiemodel

In het jaarverslag lees je alles over de financiële resultaten van het afgelopen jaar, maar ook over ons bedrijf, de coöperatie en over hoe wij waarde creëren voor onze stakeholders. We gebruiken het waardecreatiemodel dit jaar voor het eerst. We hebben dit jaar ook een belangrijke eerste stap gemaakt met onze duurzaamheidsverslaglegging naar het rapporteren volgens de vereisten van Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). We lopen daarmee vooruit op de verplichting die ingaat voor het jaarverslag over 2025. De CSRD is Europese wetgeving die voorschrijft dat bedrijven verplicht rapporteren over hun impact op mens en klimaat met een precisie en betrouwbaarheid gelijk aan financiële informatie. Royal FloraHolland omarmt duurzaamheid in al zijn facetten en zal de komende jaren stapsgewijs de CSRD rapportage verder verbeteren.

Gerelateerd nieuws