Bevlogen en vitale mensen
Bevlogen en vitale mensen

Bevlogen en vitale mensen

Het werken bij en met Royal FloraHolland moet plezierig, veilig en uitdagend zijn. We zijn een dynamische organisatie, voortdurend in beweging. Toewijding, inzet, veerkracht, flexibiliteit en kennis zijn belangrijke karaktereigenschappen van onze medewerkers.

Fysieke en mentale fitheid

Wij hebben veel ruimte en aandacht voor onze medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling. We bieden kansen om hun talenten te ontplooien. Een goede privé-werkbalans vormt de basis voor gezondheid, werkplezier en succes.

Sociale veiligheid

Bij Royal FloraHolland en op ons platform zijn de kernwaarden: Betrouwbaarheid, Resultaatgericht, Samenwerken en Vernieuwend. We werken aan vertrouwen om duurzaam en op een prettige manier met elkaar zaken te doen.

Stimuleren verantwoorde productie

We stimuleren een meer verantwoorde internationale productie en handel van sierteeltgewassen. Met het realiseren en ondertekenen van het IMVO Convenant Sierteeltsector (2019-2022), verbinden we ons aan de vastgestelde normen en waarden voor maatschappelijk verantwoord zakendoen in de sierteeltsector.