Bevogen vitale mensen

Bevlogen en vitale mensen

Samen bereiken we meer

Het werken bij en met Royal FloraHolland moet plezierig, veilig en uitdagend zijn. We zijn een dynamische organisatie, voortdurend in beweging. Toewijding, inzet, veerkracht, flexibiliteit en kennis zijn belangrijke karaktereigenschappen van onze medewerkers.

Fysieke en mentale fitheid

Wij hebben veel ruimte en aandacht voor onze medewerkers, hun persoonlijke ontwikkeling. We bieden kansen om hun talenten te ontplooien. Dat vormt de basis voor hun gezondheid, werkplezier en succes.

Sociale veiligheid

Bij Royal FloraHolland en op ons platform zijn samenwerken, betrouwbaarheid, vernieuwend en resultaatgericht de kernwaarden. We werken aan vertrouwen om duurzaam en op een prettige manier zaken met elkaar te doen.

Stimuleren verantwoorde productie

We stimuleren een meer verantwoorde internationale productie en handel van sierteeltgewassen. Met het realiseren van het IMVO Convenant Sierteeltsector (2019-2022) en het onderschrijven van de Code of Conduct die daaruit voortkomt, hebben we ons verbonden aan de vastgestelde normen en waarden voor maatschappelijk verantwoord zakendoen in de sierteeltsector.

Snel naar de andere pijlers?

Betrouwbare transparante sierteeltmarktplaats

Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Zeker van je zaken!

Lees meer
Leefbare planeet

Leefbare planeet

Groen is meer dan mooi

Lees meer
Royal Flora Holland jaarverslag 2023 CSRD duurzaamheid

Samen groener groeien

Onze duurzame ambitie

Lees meer

Gerelateerd nieuws