Leefbare planeet
Leefbare planeet

Leefbare planeet

Samen verduurzamen betekent dat we als sierteeltsector ook samen de energietransitie vorm moeten geven. We zijn vastberaden om onze activiteiten en behoeften binnen de grenzen van een leefbare wereld te krijgen.

CO₂-reductie en klimaat

We zetten stappen in energiebesparing, duurzame energiebronnen en CO2-reductie. Ook werken we aan een integraal klimaatplan. Verder hebben we ons gecommitteerd aan het ‘Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022–2030’: in 2040 wil de sierteeltsector klimaatneutraal zijn.

Circulariteit

Wij willen alleen nog maar circulaire grondstoffen gebruiken, zo min mogelijk afval veroorzaken en de verspilling van grondstoffen tegengaan. Daarom maken we bij de ontwikkeling van bedrijfsruimten zoveel mogelijk gebruik van duurzame en circulaire bouwmaterialen en technieken. Ook zetten we in op duurzame transportverpakkingen, zoals bloemen- en plantenfusten. Bovendien werken we samen met kwekerproductgroepen (FPC’s) om productverpakkingen duurzamer te maken.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van onze aarde. Voor het kweken van planten en bloemen mag geen ander leven op het spel staan, zoals dat van bestuivers en andere nuttige insecten.

We onderschrijven en dragen dit uit in lijn met het Post-2020 Global Biodiversity Framework van de Verenigde Naties en de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Zelf nemen we initiatieven om de groenzones en bloeiende borders op en rond onze hubs zo biodivers mogelijk in te richten. Ook stimuleren we leefbare, groene steden en groene gemeenschappen. En we nemen deel aan initiatieven zoals Deltaplan Biodiversiteitsherstel.