Leefbare planeet

Leefbare planeet

Groen is meer dan mooi

Samen verduurzamen betekent dat we als sierteeltsector ook samen de energietransitie vorm moeten geven. We zijn vastberaden om onze activiteiten en behoeften binnen de grenzen van een leefbare wereld te krijgen.

CO2-reductie en klimaat

We zetten stappen in energiebesparing, duurzame energiebronnen en CO2-reductie, zijn bezig met een integraal klimaatplan en we committeren ons aan het ‘Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022–2030’.

Circulariteit

We willen alleen nog maar circulaire grondstoffen gebruiken, zo min mogelijk afval genereren en de verspilling van grondstoffen tegengaan. Dit doen we o.a door bij de ontwikkeling van bedrijfsruimten zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame en circulaire bouwmaterialen en technieken en we zetten in op duurzame transportverpakkingen, zoals bloemen- en plantenfusten Ook werken we samen met kwekerproductgroepen (FPC’s) aan het verduurzamen van productverpakkingen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is cruciaal voor het behoud van onze aarde. Voor het kweken van planten en bloemen mag geen ander leven op het spel staan. Zoals dat van bestuivers en andere nuttige insecten.

We onderschrijven en dragen dit uit in lijn met het Post-2020 Global Biodiversity Framework van de Verenigde Naties en de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030. Zelf nemen we initiatieven om de groenzones en bloeiende borders op en rond onze hubs zo in te richten, we stimuleren leefbare, groene steden en groene gemeenschappen en nemen deel aan initiatieven als Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Stichting de Groene Stad.

Snel naar de andere pijlers?

Betrouwbare transparante sierteeltmarktplaats

Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Zeker van je zaken!

Lees meer
Bevogen vitale mensen

Bevlogen en vitale mensen

Samen bereiken we meer

Lees meer
Royal Flora Holland jaarverslag 2023 CSRD duurzaamheid

Samen groener groeien

Onze duurzame ambitie

Lees meer

Gerelateerd nieuws