Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats
Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Betrouwbare en transparante sierteeltmarktplaats

Consumenten vragen steeds vaker om aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie van ons platform is dan ook een absolute must voor het succes en de reputatie van de sector.

Eenduidige duurzaamheidscriteria

Hoewel we ons beseffen dat duurzaamheid verder gaat dan certificering, is het wel een van de manieren om betrouwbaarheid en transparantie aan te tonen. Samen met handelsbedrijven, de VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) en FSI (Floriculture Sustainability Initiative) werken we aan bewustwording en zetten we milieucertificering hoger op de agenda. Zo stimuleren we meer transparantie in de keten.

Vanaf 1 januari 2026 moet het merendeel van de leden en aanvoerders die bloemen en planten aanbieden, verhandelen en verrekenen via het Royal FloraHolland-platform gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI basket of standards). Met een stapsgewijze aanpak wordt voor alle leden en aanvoerders gefaseerd toegewerkt naar volledig FSI-compliant in 2027.

Footprint verkleinen

We zetten in op de ontwikkeling van een productfootprint, een onafhankelijke en wetenschappelijke methode om de milieu-impact van bloemen en planten te berekenen, te vergelijken en te monitoren.

Digitaal veilig platform

We investeren in een digitale omgeving die beschermd is tegen aanvallen van cybercriminelen. In dat licht zijn we ook één van de initiatiefnemers van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport.

Weerbare Sierteeltsector

Samen met de douane, politie en andere overheden werken we eraan om de sector structureel veiliger en weerbaarder te maken.

Plantenpaspoort

We hechten veel waarde aan transparantie in onze bedrijfsvoering. Het plantenpaspoort is daar een voorbeeld van. Sinds eind 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle planten, bloembollen en diverse zaden die binnen de EU worden verhandeld en bestemd zijn voor opplant of om geplant te blijven. Deze verplichting is ook opgenomen in de EU plantgezondheidsverordening. Het plantenpaspoort zorgt voor duidelijkheid over de identiteit en oorsprong van planten en plantaardig materiaal. Deze informatie is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen. Het plantenpaspoort is ook een officieel bewijs dat de leverancier de planten heeft gecontroleerd. Deze verklaart hiermee dat de planten geen schadelijke quarantaineorganismen (Q organismen) bevatten. Zo kunnen de planten vrij worden verhandeld in de EU zonder controles aan de landsgrenzen.

Alle kwekers die willen handelen via onze sierteeltmarktplaats zijn wettelijk verplicht een plantenpaspoort te hebben. Zonder plantenpaspoort kunnen en mogen wij hun partijen niet veilen. Als kweker breng je het plantenpaspoort fysiek aan per kleinste handelseenheid, bijvoorbeeld op plantniveau (verplicht vanaf potmaat 10), tray of doos. Met het plantenpaspoort kopen onze kopers zonder zorgen en veilig op onze sierteeltmarktplaats.

Praktische informatie over het plantenpaspoort op de de sites van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NAK Tuinbouw en de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland.