Royal FloraHolland | Duurzaamheidscertificering
GROW1603patrick 4

Duurzaamheids-certificering

Samen groener groeien

Steeds meer kwekers zijn FSI-compliant. Doe je ook mee?

Bekijk hier de meest gestelde vragen over duurzaamheidscertificering.
Bekijk Q&A

Wat levert certificering volgens de FSI Basket mij op?

Met duurzaamheidscertificering behaal je meerdere resultaten in één keer. Allereerst maak je zichtbaar voor kopers dat jouw producten op een duurzame manier zijn geteeld. Zo draag je bij aan een positief imago van onze sector.

Door aan te tonen dat je gecertificeerd bent, behoud je toegang tot het groeiende deel van de handel dat uitsluitend gecertificeerd inkoopt. Aan de hand van jouw certificaten koopt de handel gericht en efficiënt in. In steeds meer landen moet de handel volgens de wet ook traceerbaar inkopen. In Nederland komt hier ook wetgeving voor. Kortom: de noodzaak van certificering wordt daarmee groter, zeker ook met oog op de handel.

Duurzaamheid is breder dan alleen milieu: het heeft betrekking op mensen, de planeet en economie. Ook sociale aspecten en een duurzame en verantwoorde productie van sierteeltgewassen zijn dus van belang.

Royal FloraHolland is net als een aantal van onze (handels)partners met een grote handelswaarde lid van FSI: het Floriculture Sustainabilty Initiative. Samen willen de FSI-leden de sierteeltsector verduurzamen. Duurzaamheidscertificering in de sierteeltsector houdt in dat kwekers gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI Basket of Standards)

Wat is Floriculture Sustainability Initiative (FSI)?

Royal FloraHolland is net als een heel aantal van onze grote (handels)partners lid van FSI: het Floriculture Sustainability Initiative.
Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een marktgedreven initiatief met leden (onder andere kwekers en kwekerorganisaties, handelsbedrijven, veredelaars, retail etc.)

De bij FSI aangesloten leden hebben een gezamenlijk doel om het percentage volgens FSI-eis (Basket of Standards) gecertificeerde productie en het door handelsbedrijven ingekochte percentage gecertificeerd product zo hoog mogelijk te laten zijn (idealiter 100%). Samen verduurzamen de FSI-leden de sierteeltsector.

De FSI Basket of Standards bestaat uit 3 pijlers: Good Agricultural Practice (GAP), Environmental en Social. Wil je als Nederlandse kweker aan de FSI-eisen voldoen, dan behaal je een certificaat uit de GAP pijler (MPS-GAP of GLOBALG.A.P. Flowers & Ornamentals) en een certificaat uit de milieupijler (MPS-ABC of GLOBALG.A.P.-IDA), een certificaat uit de sociale pijler geldt op dit moment alleen voor risicolanden, maar zal op termijn ook voor niet-risicolanden gelden.
Bekijk de FSI flyer voor meer informatie of ga naar www.fsi2025.com.

Hoe wordt mijn bedrijf FSI-compliant, hoe werkt het?

  1. Behaal een milieucertificaat
  2. Behaal een GAP certificaat

Milieucertificaat

Je regelt het milieucertificaat in drie overzichtelijke stappen: selecteer, registreer en certificeer. Eerst selecteer je een aanbieder van een milieukeurmerk en van een digitale registratietool. Vervolgens houd je gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie bij. Na een aantal maanden vraag je de certificeringsaudit aan. Je kunt vanaf het begin op ondersteuning rekenen van de aanbieders van de registratietools en de certificerende instellingen, en natuurlijk van Royal FloraHolland.

Bekijk de video’s over milieuregistratie, met ervaringen en tips van andere kwekers, een koper en een bloemist.

Bekijk video's

Stap 1: Selecteer aanbieder

Kies één van de twee aanbieders MPS en GLOBALG.A.P

Royal Flora Holland MRC Stappen Selecteer

Stap 2: Registreer

Start na akkoord op de offerte met digitale milieuregistratie: het registreren van je gegevens over gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie in de registratietool.

Royal Flora Holland MRC Stappen Registreer

Stap 3: Certificeer

Na het afronden van voldoende periodes milieuregistratie en de succesvolle audit, ontvang je het milieucertificaat.

Royal Flora Holland MRC Stappen Certificeer

GAP-certificaat

Met een GAP-certificaat voldoe je aan de eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en duurzame productieomstandigheden.
Je regelt het GAP-certificaat in een aantal overzichtelijke stappen: Vraag een offerte op bij een certificerende instelling (CI), zorg dat je aan de certificeringseisen voldoet, voer een interne audit uit en laat een externe certificatieaudit uitvoeren.

Natuurlijk kunnen de certificerende instellingen of Royal FloraHolland je verder op weg helpen.
Stap 1: Vraag een offerte aan
Vraag een offerte aan voor GLOBALG.A.P. Flowers & Ornamentals of MPS-GAP op bij één van de certificerende instellingen.

Stap 2: Voldoe aan certificatie-eisen
Breng de benodigde bedrijfsprocessen in kaart waarmee je aan de certificatie-eisen voldoet en zorg dat alle praktische punten binnen het bedrijf in orde zijn.

Stap 3: Interne audit
Voer een interne audit uit met de checklijst van het GAP-certificaat.

Stap 4: Certificatie audit
Laat een externe audit uitvoeren door bevoegde certificerende instelling.

Overzicht van aanbieders registratietools en certificerende instellingen per land

Brochures milieuregistratie en certificering

De brochure over milieuregistratie is beschikbaar in de volgende talen en versies:

Nederlands - Nederlands voor België
Engels - Engels voor Kenia
Duits
Hebreeuws
Spaans
Italiaans

Heb je vragen of heb je hulp nodig?

Bekijk het overzicht met veel gestelde vragen: Q&A

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met ons Contact Center.

Meld je aan voor een persoonlijk bezoek

Duurzaamheidspecialist Danielle van Heijningen komt op verzoek graag bij je langs. Ze beantwoordt al je vragen, geeft handige tips en helpt je op weg met certificering volgens de FSI Basket. De Westlandse Danielle groeide op tussen de sierteeltkwekerijen en heeft meer dan twintig jaar ervaring als certificeringsspecialist en adviseur gewasbeschermingsmiddelen.

Meld je via dit formulier aan. Daarna word je zo snel mogelijk door ons gebeld voor een afspraak.

Heb je hulp nodig bij je aanmelding of heb je vragen? E-mail naar: sustainability@royalfloraholland.com.

Ervaringen en tips

Karolien Tesselaar - van Tilburg, van kwekerij Tesselaar Alstroemeria en lid van de Ledenraad van Royal FloraHolland: “Met een duurzaam bedrijf heb je de toekomst in handen. Grondstoffen worden schaarser en we moeten antwoorden hebben op energie- en watervraagstukken. Ik zie dat we als kwekers veel goed doen, maar we brengen het niet voldoende naar buiten. Zo ontstaat een scheef beeld van ons vak en dat is zonde.”

Kweker Henk Kwakernaak: “Wij zijn begonnen toen een klant uit Engeland certificering eiste. Inmiddels zijn er steeds meer klanten bij wie ik alleen gecertificeerd kan aanleveren. Het levert mij persoonlijk niet direct wat op, maar richting de handel is het wel duidelijk dat je netjes werkt.”
Kweker Jan Nederpel: “Milieuregistratie maakt je heel bewust van je verbruik en geeft je inzicht. Het is niet alleen je eigen verantwoordelijkheid, maar ook je gezicht naar de maatschappij en afnemers. Je moet gewoon open en eerlijk zijn. Er is straks geen handelaar meer die niet gecertificeerde producten wil inkopen, want een handelaar moet ook een gesloten administratie hebben.”
Handelaar Bab Star: “Als het om het milieu gaat hebben we een boodschap te vertellen. Er is wel degelijk vraag in de markt naar een certificering, kijk naar het groeiende aantal leden van Fleurop en de Barometer Duurzame Bloemist. Dat gaat hard. Wereldwijd neemt de vraagt naar certificering echt toe, anders mag je niet leveren. Steeds meer regeltjes dat druist in tegen ondernemers, maar we ontkomen er niet meer aan.”
Meesterbloembinderij Coen en Eline van Buren: “Zakelijk klanten vragen er steeds meer om. Als je mee wilt doen in aanbestedingen is duurzaamheid een belangrijk item en dus is het belangrijk dat je meegaat met die ontwikkeling. Onze inkoper let er goed op bij welke kwekers hij inkoopt. Ook willen wij het vak doorgeven aan de volgende generatie en daarvoor is het van belang dat de hele keten duurzamer wordt. Als onze dochter straks 60 is willen we dat dit nog steeds kan, maar wel op verantwoorde wijze.”

Stand van zaken

Van de totale omzet van Royal FloraHolland is begin 2024 al 83% milieu gecertificeerd en 71% is FSI-compliant.

Ons uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen. Onze aanpak is dan ook gericht op stimuleren, door kwekers goed te begeleiden en deelname makkelijker te maken. We doen dit in nauwe samenwerking met onze FloraHolland Product Commissies (FPC's). We vragen alle aanvoerders om FSI-compliant te worden. Dit is ook opgenomen in de duurzaamheidsvoorschriften die behoren bij het veilingreglement.

Gerelateerd nieuws