Bedrijfsstrategie | Over ons | Royal FloraHolland
Header bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie

Wij geloven in een duurzame en toekomstbestendige sector die meegroeit met haar tijd. We bouwen samen met kwekers en kopers aan het grootste internationale B2B platform binnen de sierteeltsector.

Leidend sierteeltplatform

Om snellere, voorspelbaardere en betrouwbaardere oplossingen en diensten te bieden die beter aansluiten op de wensen en behoeften van kwekers en kopers, wordt het Royal FloraHolland platform ontwikkeld. Met het digitale platform Floriday, waar klanten onze diensten vinden op het gebied van transactie (klok, KVV, daghandel, termijnhandel) én de afspraken over logistieke middelen, logistieke afhandeling en financiële verrekening. En daarnaast het logistieke platform, waar klanten een hoge leverbetrouwbaarheid krijgen én waar een optimaal verloop van de fysieke stromen plaats vindt: voor klok en directe daghandel en de combinatie van deze twee. Zo bieden we onze klanten end -to-end oplossingen van kweker tot aan koper/exporteur.

Op deze manier zetten we optimaal in op internationale groei, brengen we meer vraag en aanbod bij elkaar zodat we slim, efficiënt en duurzaam kunnen werken in de keten. En zo onze 3 klantbeloftes, makkelijk handelen, passende logistiek en slim ondernemen stap voor stap realiseren.

Stap voor stap samen bouwen aan het grootste internationale B2B platform

Om het leidende sierteeltplatform te zijn en blijven, zetten we in op drie klantbeloftes:
  1. Makkelijk handelen
  2. Passende logistiek
  3. Slim ondernemen
De komende jaren werken we er met elkaar aan om met deze drie beloftes het verschil te maken. Dat doen we niet door ineens grote veranderingen door te voeren, maar stap voor stap vanuit onze bedrijfsstrategie. En we zijn goed op weg. Belangrijk daarbij is dat we continu oog voor kosten hebben. En ook dat we zorgen dat we met de goede mensen de juiste dingen doen. Bijvoorbeeld door te investeren in de gezondheid en veiligheid op ons digitale platform en op ons logistieke platform zodat samenwerken en handelen duurzaam, prettig en vertrouwd verloopt. Daar ligt de basis van ons succes.
Makkelijk handelen

Wij brengen vraag en aanbod digitaal en fysiek samen op onze grote internationale sierteeltmarktplaats. Daarbij investeren we continu in het verbeteren en vernieuwen van onze handelsmogelijkheden. Zodat we makkelijk kunnen handelen en samen kunnen groeien. De verschillende manieren om met elkaar te handelen - op de klok, Klokvoorverkoop, directe handel of Direct bieden – en hoe we dit beter kunnen doen zijn daarbij leidend.

Passende logistiek

Wij leveren logistieke diensten die met je meebewegen. Van het ontvangen, sorteren, opstellen en distribueren van bloemen en planten tot en met het afleveren van klok naar box, van kweker naar hub of direct naar de koper. We vernieuwen om klanten oplossingen te bieden die ook in de toekomst aansluiten bij hun bedrijfsprocessen, geleverd op de afgesproken tijd en gewenste locatie. Ons doel: logistieke stromen slimmer en klantgerichter organiseren. Nationaal en internationaal.

Slim ondernemen

Ondernemen in sierteelt betekent dat je veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden moet combineren. Het vergt tijd en aandacht, naast de kennis die je moet hebben van je product en van allerlei onderwerpen en processen als financiën, marktontwikkelingen, bedrijfsruimte en het begeleiden van medewerkers. Daarom helpen wij kwekers en kopers met een breed palet aan diensten op het gebied van betalen, gezamenlijk inkopen, logistieke oplossingen, adviesdiensten en vastgoed.

Coöperatieve strategie

Connect to grow

In de strategie komen onze coöperatieve strategie (van de vereniging) en de bedrijfsstrategie samen. Deze twee strategieën samen versterken onze doelen én ambitie van een dubbelzijdig Royal FloraHolland platform: een digitaal platform, Floriday, en een logistiek platform, waarmee logistieke, financiële en vastgoeddiensten nauw met elkaar verbonden zijn. Wij zetten ons actief in voor de verdere verduurzaming van onze coöperatie en de sector en willen hier een leidende rol in spelen.
240213 EK RFH koepelverhaal fotoheader 1612x820

Samen met jou

Alleen samen met jou – lid, kweker, koper en medewerker – kan Royal FloraHolland de ambitie waarmaken om hét internationale sierteeltplatform van de toekomst te zijn. Met de campagne ‘Samen met jou’ laten we aan de hand van persoonlijke verhalen zien welke stappen we samen zetten richting een duurzaam en toekomstbestendig Royal FloraHolland-platform.