Onze ambitie
Header onze ambitie

Onze ambitie

De wereld om ons heen verandert. Wij ontwikkelen ons daarom voortdurend. We dat willen we zelf en we moéten wel, om ook aantrekkelijk te blijven voor onze leden en onze sterke positie te behouden en uit te bouwen. Het is onze verantwoordelijkheid om met elkaar te blijven inspelen op de uitdagingen en kansen die zich voordoen. Door nu en in de toekomst mee te bewegen, blijven we vernieuwen.

Internationale sierteeltmarktplaats

Onze ambitie is om hét Royal FloraHolland platform te worden met diensten die onze klantbeloftes ondersteunen: makkelijk handelen, passende logistiek en slim ondernemen. Het Royal FloraHolland platform is dubbelzijdig: het digitale platform, Floriday, waar alle transacties, logistieke afhandelingen en financiële verrekeningen plaatsvinden en het logistieke platform voor optimaal verloop van de fysieke stromen voor klok en directe handel. Zo werken we slim, duurzaam en efficiënt en zorgen we voor meer vraag en aanbod van bloemen en planten.

Inspelen op trends

De markt is onvoorspelbaarder dan ooit. De onzekerheid over inflatie en hoogte van energie- en grondstofprijzen blijft en de maatschappelijke druk om verder te verduurzamen neemt toe. Zo is het steeds belangrijker om te weten waar bloemen en planten vandaan komen, in hoeverre deze duurzaam worden gekweekt en welke gewasbeschermingsmiddelen er zijn gebruikt. Daarnaast is steeds meer aandacht voor goede een eerlijke werkomstandigheden. Denk aan het voorkomen van uitbuiting en zorg voor optimale veiligheid en gezondheid op de werkplek

Andere uitdagingen blijven het aantrekken van voldoende medewerkers en het ontbreken van voldoende beschikbare transportmogelijkheden. Bovendien heeft digitalisering de manier van zakendoen sterk veranderd. Mogelijkheden voor schaalvergroting, efficiëntie en groei leidt tot nieuwe manieren van samenwerken, tussen kwekers en kopers.

Op het gebied van duurzaamheid zetten we stappen om zo transparant mogelijk te zijn over het sierteeltproces in de keten. Door samen met onze leden, aanvoerder, kopers en de sector te verduurzamen, spelen we een actieve rol in het verduurzamen van de sector als geheel. Daarnaast maken we onszelf klaar en succesvol voor de toekomst. Meer weten over duurzaamheid?

Stap voor stap veranderen

Door oog te hebben en houden voor verschillende belangen, bereiken we een waardevoller resultaat voor iedereen. Wij begrijpen dat we onze organisatie moeten veranderen om maximaal bij te dragen aan het realiseren van een toekomstbestendige coöperatie. Dat gaat stap voor stap. Onze kernwaarden - Betrouwbaar, Resultaatgericht, Samenwerkend en Vernieuwend - verbinden onze mensen, wijzen de weg en geven houvast.

Oog voor kosten

Wij streven naar een optimale marktprijs tegen zo laag mogelijke kosten. Die uitdaging wordt steeds groter in de huidige marktomstandigheden. Daarom verlagen we waar mogelijk structureel onze eigen kosten en richten we ons voor de toekomst op kostendekkende dienstverlening. Zo maken we keuzes voor het efficiënter inrichten van werkprocessen, zowel intern als met onze kwekers en kopers. Daarnaast verlagen we kosten door minder externe inhuurkrachten, marketing- en advieskosten te beperken, energieverbruik te verminderen en de uitfasering van verouderde IT-systemen. Voor ons dienstenaanbod blijven we investeren in onze duurzame strategie en nemen we geleidelijk afscheid van technieken en diensten die niet toekomstbestendig en bovendien kostbaar zijn. Ook investeren we in ons vastgoed en kijken we naar hoe we dit vastgoed zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.