Directie
Header directie

Directie

De directie van Royal FloraHolland is verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De directie vormt het statutaire bestuur van Royal FloraHolland en is eindverantwoordelijk voor de besturing van de coöperatie en het bedrijf. De statuten bepalen dat de directie uit tenminste twee personen bestaat, een algemeen directeur (CEO) en een financieel directeur (CFO). Sinds medio januari 2024 is aan de directie een derde lid gevoegd, de Chief Value Officer (CVO). In de statuten en het directiereglement is geregeld voor welke onderwerpen de directie voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de RvC en/of de Ledenraad. De directie vormt samen met aantal senior managers het managementteam (MT) van Royal FloraHolland (MT-RFH). Het MT-RFH is verantwoordelijk voor de executie: het day-to-day management van bedrijf en coöperatie enerzijds en voor het implementeren van de strategie anderzijds. Het MT-RFH bespreekt (twee)wekelijks alle lopende zaken en de voortgang van de implementatie van de strategie.

Steven van Schilfgaarde

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Datum indiensttreding: 17 mei 2016
Nevenfuncties:
 • Commissaris bij LeasePlan Corporation NV
 • Bestuurslid bij VNO-NCW
 • Bestuurslid NCR
 • Voorzitter VBN
 • Tot 31 december 2017 was Steven van Schilfgaarde CFO bij Royal FloraHolland

David van Mechelen

 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Datum indiensttreding: 1 oktober 2018
 • Tot 30 september 2018 was David van Mechelen werkzaam bij KLM Royal Dutch Airlines

Pieter Bootsma

 • Chief Value Officer (CVO)
 • Nederlandse nationaliteit
 • Datum indiensttreding: 15 januari 2024
 • Vorige functie van Pieter Bootsma, Chief Strategy Officer bij Air France KLM Group

Directie en managementteam

De directie en het managementteam bestaat uit:

Steven van Schilfgaarde CEO, David van Mechelen CFO, Pieter Bootsma CVO, Leendert-Jan Plaisier COO, Anita Bonder CHRO, Claudia Hölzel CGO, André van der Linden CIO, Olga Kolenburg secretaris.