Commissies Ledenraad | Leden | Royal FloraHolland
Beeld header commissies

Commissies Ledenraad

De Ledenraad houdt zich bezig met veel verschillende onderwerpen en aandachtsgebieden. Om alle aandachtsgebieden de juiste aandacht en verdieping te kunnen geven zijn er vier commissies.

Op 1 januari 2019 werd de Ledenraad geïnstalleerd als vervanging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland. Om haar taken goed te kunnen vervullen heeft de Ledenraad vier commissies. Deze verdiepen zich op onderwerpen binnen hun eigen aandachtsgebied. Ze bereiden adviezen en besluiten van de Ledenraad voor. Waar mogelijk, zoeken ze actief naar de meningen en wensen van leden of vragen ze advies van deskundigen. De uiteindelijke adviezen aan de directie of besluiten komen altijd van de voltallige Ledenraad.

Vier commissies

De Ledenraad heeft vier commissies, met ieder een eigen aandachtsgebied:
 • Strategie Commissie
 • Commissie Finance
 • Commissie Ledenbinding
 • Coöperatiecommissie

Coöperatie Commissie

Deze commissie gaat over benoemingen, functioneren, opleiding en eventuele inrichtingsvragen (zoals aanpassing van het reglement), vergoedingen en beloningen.

Vanuit de Ledenraad:
 • Dick Houtenbos
 • Karolien Tesselaar
 • Martien Kroon
 • Mirjam van der Meer (voorzitter)
 • Niels de Groot

Strategie Commissie

Deze commissie gaat over de strategische onderwerpen, in dialoog met het bedrijf. Hiermee bereidt deze commissie voor een belangrijk deel de adviserende rol van de Ledenraad voor.

Vanuit de Ledenraad:
 • Arno van der Maarel
 • Arnoud van der Knaap
 • Chris Kulei
 • Ed Stofbergen
 • Marco Mol (voorzitter)
 • Thijs Hermans

Commissie Financiën

Deze commissie gaat over de financiële aspecten van de coöperatie, in dialoog met het bedrijf.

Vanuit de Ledenraad:
 • Albert Kiep
 • Gerrit Vermöhlen
 • Herman de Jong
 • Marcel van der Lugt
 • Martien Middelburg
 • Peter Varekamp (voorzitter)

Commissie Ledenbinding

Deze commissie houdt zich bezig met het vergroten van de ledenbetrokkenheid. Bij het organiseren van de ledensessies en de Dag van de Coöperatie speelt deze commissie een grote rol.

Vanuit de Ledenraad:
 • Jan van Paridon
 • Jelle van der Kroft
 • Job van Egmond (voorzitter)
 • Rieneke van der Houwen
 • Steef Meewisse