Word Ledenraadslid | Leden | Royal FloraHolland

Word Ledenraadslid

Ben je lid van Royal FloraHolland en betrokken bij wat onze Ledenraad doet? Meld je dan aan als kandidaat Ledenraadslid. Lees hier wat je kunt verwachten als Ledenraadslid en naar welk profiel we op zoek zijn.

Elk jaar in oktober voert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad gesprekken met kandidaat Ledenraadsleden. Bij het selecteren van de kandidaten weegt de afspiegeling van het ledenbestand mee. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij de Ledenraadverkiezingen. Begin december kiezen we jaarlijks nieuwe leden voor de Ledenraad. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht. De nieuwe leden starten op 1 januari nadat zij zijn benoemd.

In en uitstroom van de Ledenraad

De Ledenraad bestaat op dit moment uit 39 personen. Op voordracht van de statutaire Voordrachtscommissie worden zij benoemd door de leden in een jaarlijkse ledenbijeenkomst. Er zijn duidelijke regels over de termijn dat Ledenraadsleden zitting hebben in de Ledenraad.
Header Ledenraad

Word ledenraadslid

Wat kun je verwachten en naar welk profiel zijn we op zoek.