Royal FloraHolland | Het Royal FloraHolland platform
Royal floraholland wie zijn we

Het Royal FloraHolland platform

Een toekomstbestendige internationale marktplaats

Royal Floraholland is de grootste internationale sierteeltmarkplaats van bloemen en planten: een vereniging van kwekers met een bedrijf. We hebben twee doelen: een gezonde en aantrekkelijke coöperatie voor onze leden zijn en blijven én bouwen aan het grootste internationale B2B platform binnen de sierteeltsector. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk fundament.

Wil je ook bouwen aan een internationale sierteeltmarktplaats?
Meld je aan bij Royal FloraHolland

De leden vormen de basis van de coöperatie (een vereniging van kwekers, met een bedrijf). Leden en bedrijf vormen samen de coöperatie. En niemand weet zoveel als wij allemaal samen; als iedereen mee mag denken en we met elkaar de beste ideeën weten te integreren, dan zijn we als coöperatie in staat moeilijke vraagstukken zo goed mogelijk op te lossen met een zo groot mogelijk draagvlak.

In de afgelopen twintig jaar is de markt sterk veranderd. Digitalisering is hierop van grote invloed. De wereld wordt kleiner, ons bereik wordt groter. Er is sprake van consolidatie: de samenstelling en omvang van onze bedrijven verandert. Door samen te werken binnen de coöperatie, bundelen we onze krachten. Zo staan we samen sterker in de markt dan een individueel bedrijf. Als lid van de coöperatie geeft dat je voordeel.

Wat biedt het lidmaatschap bij Royal FloraHolland?

Sterker in de markt

Met het lidmaatschap sta je sterk in de markt. Of je verbetert zelfs je positie. Dat geldt voor alle leden, groot en klein. Royal FloraHolland ondersteunt bij een optimale marktprijs en zorgt voor toegang tot verschillende type klanten.

Lees meer

Ontzorgen kwekers

Als je bloemen of planten kweekt, wil je dáár vooral mee bezig zijn. Randzaken, zoals logistiek en administratie, moeten gewoon goed geregeld zijn. Royal FloraHolland ontzorgt leden met ondersteunende diensten.

Lees meer

Belangenbehartiging kwekers

Door met één geluid naar Den Haag te stappen tijdens de corona pandemie, kwam er een noodfonds. Het is belangrijk om de stem van de sierteeltsector duidelijk te laten klinken. Ook die belangen pakken we vanuit de coöperatie op.

Lees meer

Betrokkenheid en zeggenschap

De leden vormen de basis van onze coöperatie. De gekozen Ledenraad vertegenwoordigt hen. De leden vormen samen de coöperatie, met ondersteuning van het bedrijf en de Raad van Commissarissen.

Lees meer

Voordelen lidmaatschap

ActiviteitLid-aanvoerderNiet lid-aanvoerder
LedenbetrokkenheidLedenraad, ledensessies, jaarlijkse ledenbijeenkomst

FPC-deelname

Co-creatie via regieteam, begeleidingsteam, klankbordgroep

Leden nieuwsbrief, ledenkrant, productnieuwsbrief

Dag van de Coöperatie


BelangenbehartigingLobby activiteitenAdvies wet- en regelgeving en juridische kwesties

Etalagefunctie sector zoals Glazen TulpProductspecifieke kennis delen en marktinformatie


Financieel35% prijsvoordeel deelname beurzen

Prijsvoordeel afname diensten


OntzorgenWekelijkse uitbetalingRoyal FloraHolland regelt betalingsstromenAdministratie voldoet aan regelgevingToegang tot logistieke middelen en verpakkingToegang tot logistiek centrum in de sierteeltsector

Meer over de voordelen