Royal Flora Holland shoot 1 2 1024 17

Strategische thema's

Van fysieke marktplaats naar digitaal platform

Wij zijn een coöperatie van kwekers. Als coöperatie streven we naar optimale prijsvorming tegen minimale kosten. We creëren kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt voor onze leden, kwekers en kopers. Dat is waar we voor gaan, nu én in de toekomst.

De markt verandert en wij veranderen mee

Om samen met kwekers en kopers de sector toekomstbestendig te maken, moeten we antwoorden bieden op ingrijpende trends. Zowel binnen als buiten de sector. Zoals de toenemende directe handel tussen kweker en kopers, waardoor het verdienmodel van de coöperatie onder druk staat. Of de toegenomen diversiteit onder kwekers en kopers, waar we met onze dienstverlening beter op moeten aansluiten. Misschien wel de meest prominente ontwikkeling is digitalisering. Digitale transformatie van onze marktplaats is cruciaal om ook in de toekomst als sector succesvol te blijven. Het digitaliseren van onze marktplaats raakt alle spelers in de sierteeltsector en vraagt veel van ons allemaal. We beseffen ons goed dat er consequenties zijn voor jouw bedrijf. Daarom veranderen we stap voor stap en helpen we je waar nodig. Ook betrekken we kwekers, kopers en andere partijen bij het vormgeven en implementeren van onze plannen.

Van fysieke marktplaats naar digitaal B2B handelsplatform

We transformeren onze fysieke marktplaats tot digitaal B2B handelsplatform: Floriday. Een platform dat de handel in bloemen en planten nóg efficiënter, aantrekkelijker, duurzamer en veiliger maakt, met nieuwe commerciële kansen voor alle partijen. De kern van wat we doen blijft hetzelfde: de optimale prijs tegen minimale kosten realiseren voor sierteelt producten. Tegelijkertijd stellen we onze kwekers en hun kopers in staat concurrerender te worden op zowel de Nederlandse als de internationale markt. Via Floriday bedienen we een steeds groter internationaal netwerk met het meest brede, duurzame assortiment én vernieuwde/nieuwe diensten voor bestellen, betalen en bezorgen. Kortom: Floriday versterkt de kracht van onze coöperatie en het ondernemerschap in de sector. Zo worden we steeds slimmer, duurzamer en efficiënter, én bouwen we samen aan een toekomstbestendige sector.

Stap voor stap

Het totaalaanbod op één digitaal B2B platform

Al het aanbod georganiseerd en beschikbaar op één digitale plek. Waar je je werk en het handelen efficiënt en snel inricht voor álle handelsstromen. Dat maken we met Floriday, hét digitale B2B platform voor de sierteelt, mogelijk.

lees meer

Landelijk veilen met nieuwe logistiek

Door landelijk te veilen concentreren we vraag en aanbod straks op een landelijke, digitale veiling. Dat optimaliseert de prijsvorming. Daarnaast zorgen we voor een nieuwe manier van logistieke afhandeling en transport.

lees meer

Nieuwe diensten voor bestellen, betalen, bezorgen

Bestellen, betalen, bezorgen, wij zorgen dat het allemaal kan via Floriday. We ontwikkelen nieuwe dienstverlening die naadloos aansluit op je bedrijfsprocessen, waar je naar keuze je voordeel mee doet.

lees meer

Uitbouwen in internationale context

Ook internationaal handelen moet makkelijk en zorgeloos via ons platform kunnen. We ontwikkelen daartoe bestel- betaal- & bezorgdiensten voor internationale kwekers en kopers. Denk bijvoorbeeld aan betalen in dollars.

Binnenkort meer

Duurzame toekomst

Tegelijkertijd zetten we vol in op duurzame ontwikkeling. Duurzame producten en productie worden de norm. Duurzaamheid zien we als kans en als verantwoordelijkheid om met de keten de sierteeltsector nóg beter te maken.

Samen zijn we beter en slimmer: uitwerking en implementatie

Bij de praktische uitwerking van de strategie zijn nog veel vragen. Bij de implementatie van de verschillende veranderingen hebben we oog en oor voor de bezwaren, en zijn we bereid om de veranderingen aan te passen. We willen op zo’n manier samenwerken met alle betrokkenen dat we de kracht van de coöperatie maximaal benutten. Zodat we tegemoetkomen aan de enorme diversiteit van belangen van alle betrokkenen.

Nauwe samenwerking met de ledenraad is daarbij cruciaal, maar ook het inrichten van begeleidingsteams en het doen van onderzoek zijn voorbeelden van hoe we partijen betrekken bij het uitwerken van de strategie. Ook blijven we graag structureel in gesprek met onze achterban. Zo organiseren we met regelmaat ‘spreekuren’ met directie, ledenraad en FPC’s. Tijdens deze spreekuren deel je vragen, zorgen én kansen die je ziet.

In de agenda op de website vind je een overzicht van alle bijeenkomsten.

Informatiesessies: we houden je graag op de hoogte

We houden je graag op verschillende manieren op de hoogte van de strategie-implementatie. Via onze communicatiekanalen, je accountmanager en bijvoorbeeld (online) bijeenkomsten.

Zo organiseren we regelmatig RFH-bedrijfsupdate sessies, Tijdens deze sessies neemt het management van Royal FloraHolland leden mee in onder andere de financiële en operationele situatie van Royal FloraHolland en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de strategie-implementatie.

Op dit moment zijn geen bedrijfsupdate sessies gepland.

Nieuws over de ontwikkelingen in Eelde