Word Ledenraadslid

Ben je lid van Royal FloraHolland en betrokken bij wat onze Ledenraad doet? Meld je dan aan als kandidaat Ledenraadslid. Lees hier wat je kunt verwachten als Ledenraadslid en naar welk profiel we op zoek zijn.

Wil je je kandidaat stellen?
Stuur ons een e-mail
In oktober voert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad gesprekken met kandidaat Ledenraadsleden. Bij het selecteren van de kandidaten weegt de afspiegeling van het ledenbestand mee. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij de Ledenraadverkiezingen. Op 8 december 2022 kiezen we samen de nieuwe leden voor de Ledenraad. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht. De nieuwe leden starten op 1 januari 2023.
Ledenraadsleden zitten voor een periode van vier jaar in de Ledenraad. Daarna kunnen ze na herbenoeming nog eens vier jaar zitten. Om te voorkomen dat de hele Ledenraad ineens uit nieuwe gezichten bestaat, stelden we een Rooster van Aftreden vast. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.