Benoeming en aftreden; hoe werkt het?

De Ledenraad is op zoek naar vijf nieuwe leden die vanaf 1 januari 2022 zitting willen nemen in de Ledenraad. Eind 2021 zijn er daarom opnieuw Ledenraadsverkiezingen.

Wilt u zich kandidaat stellen?
Stuur ons een e-mail

In oktober voert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad gesprekken met de leden die zich hebben aangemeld voor een plek in de Ledenraad. Bij het selecteren van de kandidaten weegt de afspiegeling van het ledenbestand mee. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij de Ledenraadverkiezingen. Op 9 december 2021 wordt er gekozen voor nieuwe leden in de Ledenraad. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht. De nieuwe leden starten op 1 januari 2022.

Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. Om te voorkomen dat de hele Ledenraad ineens uit nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.

Maak kennis met de kandidaten waarop u vanaf 1 december a.s. uw stem kunt uitbrengen

Nog vragen? Mail dan naar: