Ledenraad en commissies

De Ledenraad gaat niet over het dagelijks bestuur van het bedrijf. De RvC houdt toezicht op de directie en op alles wat met het besturen van het bedrijf te maken heeft.

Ledenraad in plaats van ALV

Op 1 januari 2019 werd de Ledenraad geïnstalleerd als vervanging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland. De Ledenraad nam hiermee de wettelijke taken van de ALV over. Hier vind je de verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen tot en met 6 december 2018.

Commissies van de Ledenraad

De Ledenraad heeft vier commissies, met ieder een eigen aandachtsgebied:

 • Strategie Commissie
 • Commissie Finance
 • Commissie Ledenbinding
 • Coöperatiecommissie

De commissies verdiepen zich op onderwerpen, binnen hun aandachtsgebied. Ze bereiden adviezen en besluiten van de Ledenraad voor. Waar mogelijk, zoeken ze actief naar de meningen en wensen van leden of vragen ze advies van deskundigen. De uiteindelijke adviezen aan de directie of besluiten komen altijd van de voltallige Ledenraad.

Samenstelling commissies

Coöperatie Commissie

Deze commissie gaat over benoemingen, functioneren, opleiding en eventuele inrichtingsvragen (zoals aanpassing van het reglement), vergoedingen en beloningen.

Vanuit de Ledenraad:

 • Dick Houtenbos
 • Karolien Tesselaar
 • Lydia Klaver
 • Martien Kroon
 • Matthijs Barendse
 • Mirjam van der Meer
 • Niels de Groot

Commissie Strategie

Deze commissie gaat over de strategische onderwerpen, in dialoog met het bedrijf. Hiermee bereidt deze commissie voor een belangrijk deel de adviserende rol van de Ledenraad voor.

Vanuit de Ledenraad:

 • Arno van der Maarel
 • Arnoud van der Knaap
 • Chris Kulei
 • Ed Stofbergen
 • Marcel van der Lugt
 • Marco Mol
 • Richard (Kiki) Fernandes
 • Thijs Hermans

Commissie Financiën

Deze commissie gaat over de financiële aspecten van de coöperatie, in dialoog met het bedrijf.

Vanuit de Ledenraad:

 • Gerrit Vermöhlen
 • Herman de Jong
 • Marcel van der Lugt
 • Martien Middelburg
 • Peter Varekamp

Commissie Ledenbinding en Consultatie

Deze commissie houdt zich bezig met het vergroten van de ledenbetrokkenheid. Bij het organiseren van de ledensessies en de Dag van de Coöperatie speelt deze commissie een grote rol.

Vanuit de Ledenraad:

 • Jan van Paridon
 • Jelle van der Kroft
 • Job van Egmond
 • Mirjam van der Meer
 • Rieneke van der Houwen
 • Steef Meewisse