Ledenraad en commissies

De Ledenraad gaat niet over het dagelijks bestuur van het bedrijf. De RvC houdt toezicht op de directie en op alles wat met het besturen van het bedrijf te maken heeft.

Commissies van de Ledenraad

De Ledenraad kent vier commissies met ieder een eigen aandachtsgebied:

 • strategie
 • financiën
 • ledenbinding
 • coöperatie

De commissies verdiepen zich in de onderwerpen binnen hun aandachtsgebied. Ze bereiden adviezen en besluiten van de Ledenraad voor. Waar mogelijk, gaan ze actief op zoek naar de meningen en wensen van leden of ze vragen advies van deskundigen. De uiteindelijke adviezen aan de directie of besluiten worden altijd door de voltallige Ledenraad gedaan.

Ledenraad in plaats van ALV

Op 1 januari 2019 werd de Ledenraad geïnstalleerd als vervanging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland. De Ledenraad heeft hiermee de wettelijke taken van de ALV overgenomen. Hier vindt u de verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen tot en met 6 december 2018.

Samenstelling commissies

Coöperatie Commissie

Deze commissie gaat over benoemingen, functioneren, opleiding en eventuele inrichtingsvragen (zoals aanpassing van het reglement), vergoedingen en beloningen.

Vanuit de Ledenraad:

 • Dick Houtenbos
 • Karolien Tesselaar
 • Lydia Klaver
 • Martien Kroon
 • Matthijs Barendse
 • Mirjam van der Meer
 • Niels de Groot

Commissie Strategie

Deze commissie gaat over de strategische onderwerpen in dialoog met het bedrijf en bereidt daarmee een belangrijk onderdeel van de adviserende rol van de Ledenraad voor.

Vanuit de Ledenraad:

 • Andre Zuidgeest
 • Arno van der Maarel
 • Arnoud van der Knaap
 • Ed Stofbergen
 • Marco Mol
 • Richard (Kiki) Fernandes
 • Sander van der Vaart
 • Thijs Herman
 • Toon van Kessel

Commissie Financiën

Deze commissie gaat over de financiële aspecten van de coöperatie in dialoog met het bedrijf.

Vanuit de Ledenraad:

 • Ben Olsthoorn
 • Gerrit Vermöhlen
 • Herman de Jong
 • Martien Middelburg
 • Peter Varekamp
 • Sander van der Vaart

Commissie Ledenbinding en Consultatie

Deze commissie houdt zich bezig met het vergroten van de ledenbetrokkenheid en speelt een grote rol in het organiseren van de ledensessies en de Dag van de Coöperatie.

Vanuit de Ledenraad:

 • Frank Ammerlaan
 • Job van Egmond
 • Mirjam van der Meer
 • Rieneke van der Houwen
 • Steef Meewisse