Benoeming en aftreden; hoe werkt het?

De Ledenraad is op zoek naar vijf nieuwe leden die vanaf 1 januari 2021 zitting willen nemen in de Ledenraad. Eind 2020 zijn er daarom opnieuw Ledenraadsverkiezingen.

Wilt u zich kandidaat stellen?
Stuur ons een e-mail
Royal Flora Holland ledenraad groep 2021 v2
Ledenraad 2021

In oktober voert de Voordrachtscommissie van de Ledenraad gesprekken met de leden die zich hebben aangemeld voor een plek in de Ledenraad. Bij het selecteren van de kandidaten weegt de afspiegeling van het ledenbestand mee. De geselecteerde kandidaten worden voorgedragen bij de Ledenraadverkiezingen. Deze vinden eind november / begin december plaats. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen door leden op hem of haar is uitgebracht.

Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze worden herbenoemd voor nog eens vier jaar. Om te voorkomen dat de hele Ledenraad ineens uit nieuwe gezichten bestaat, is een Rooster van Aftreden vastgesteld. Zo wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.

Wilt u zich kandidaat stellen voor de Ledenraad? Of wilt u meer informatie?

Mail dan naar: