Corporate Governance

Hoe vindt de besluitvorming plaats binnen Royal FloraHolland? Hier vind u onze statuten en reglementen die betrekking hebben op de Corporate Governance van Royal FloraHolland.

Statuten

Reglement Directie

Reglement Raad van Commissarissen

Bijlage C : reglement vervallen

Reglement Ledenraad

Bijlage B: Rooster van aftreden Ledenraad (volgt)

Overige reglementen

NCR-code

De NCR-code voor coöperatieve ondernemingen is een governance code met gedragsregels die transparantie en kwaliteit van bestuur vergroten.

Royal FloraHolland heeft zich ten doel gesteld de corporate governance code van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) na te volgen. Hierbij geldt het 'pas toe of leg uit'-principe.

Dit houdt in dat Royal FloraHolland aan dient te geven waarom zij bepaalde best practices uit de code niet naleeft. In de naleving NCR-code geeft Royal FloraHolland aan welke principes en best practices worden nagevolgd.