Royal FloraHolland | Wie we zijn
Preview DSC1529

Wat we willen bereiken

Samenwerken aan de marktplaats van de toekomst.

Kwekers bundelen al meer dan 100 jaar hun krachten om een optimale marktprijs te krijgen voor hun bloemen en planten. Dat is de basis voor de internationale coöperatie Royal FloraHolland: een vereniging van kwekers, met een bedrijf. Het doel van de coöperatie is onveranderd, de invulling verandert wel. We ontwikkelen onszelf daarom continu. Inspelen op de uitdagingen en mogelijkheden kunnen we alleen in co-creatie met elkaar. Door nu en in de toekomst te anticiperen, blijven we vernieuwen. We willen onze sterke positie behouden en uitbouwen.

Internationale sierteeltmarktplaats

We werken samen met kwekers en kopers aan een toekomstbestendige internationale sierteeltmarktplaats met één digitaal platform en fysieke hubs. Waar vraag en aanbod digitaal en fysiek bij elkaar komen en de handel van bloemen en planten onder andere plaatsvindt via de (digitale) klok, Klokvoorverkoop, Direct Bieden in Floriday of directe handel. We streven naar een optimale marktprijs tegen zo laag mogelijke kosten en bieden diensten die nauw aansluiten bij de veranderende behoeften en processen van onze kwekers en kopers. Diensten die het handelen makkelijk maken, passende logistieke diensten en diensten die ondernemers helpen om slim te ondernemen.

Inspelen op trends

Vandaag is de markt onvoorspelbaarder dan ooit. De inflatie is internationaal gestegen als gevolg van toegenomen energie- en grondstofprijzen, de maatschappelijke druk om verder te verduurzamen neemt toe en er zijn arbeidsmarkttekorten en tekorten van beschikbare transportmogelijkheden. Door digitalisering is de manier van zakendoen in de sector de afgelopen jaren ook sterk veranderd. Dit biedt kansen op het gebied van schaalvergroting, efficiëntie en groei. Dit leidt tot nieuwe manieren van werken, samenwerken, in- en verkopen en contacten tussen kwekers en kopers.

Op het gebied van duurzaamheid zien we dat consumenten meer behoefte hebben aan transparantie over de herkomst van hun bloemen en planten en het proces in de keten. Samen met onze leden en sector verduurzamen, maakt ons klaar voor de toekomst, zodat we ook op lange termijn samen succesvol kunnen zijn. Natuurlijk hebben veel sierteeltondernemers al grote stappen gezet in verduurzaming van hun organisaties en bedrijfsprocessen. Royal FloraHolland biedt extra ondersteuning op dit vlak waar dat nodig is. Zelf zetten we in op het structureel besparen op onze energiekosten, voor de sector richten we ons onder andere op het steeds verder verduurzamen van verpakkingen en bijvoorbeeld transport.

Stap voor stap samen veranderen

Alleen door samen te werken komen we verder en houden we oog voor verschillende belangen en bereiken we waardevoller resultaat voor iedereen. Wij realiseren ons dat we onze organisatie moeten veranderen om maximaal bij te dragen aan het realiseren van een toekomstbestendige coöperatie. We investeren in het versterken van onze executiekracht, in de uitbreiding van ons digitale platform Floriday, in de veranderingen van de fysieke hubs
en in een organisatiecultuur om veranderen in een passend tempo mogelijk te maken.

Groei van onze medewerkers krijgt aandacht vanuit onze leidinggevenden, onze eigen Royal FloraHolland Academy en externe opleidingen en diverse talent & cultuurprogramma’s. Onze kernwaarden verbinden onze mensen in alle veranderingen. Ze wijzen hen de weg en geven houvast vanuit de basis waar wij voor staan: samenwerkend, resultaatgericht, vernieuwend en betrouwbaar.

Continu oog voor kosten

Royal FloraHolland streeft naar een optimale marktprijs tegen zo laag mogelijke kosten. Een belangrijk fundament voor onze coöperatie en een steeds groter wordende uitdaging in moeilijke marktomstandigheden. We zetten in op structurele verlaging van onze eigen kostenbasis en het bieden van kostendekkende dienstverlening. Daarom maken we keuzes in inrichting en manier van werken binnen onze coöperatie, zowel bij Royal FloraHolland, als voor onze kwekers en kopers.

Voor de verlaging van onze eigen kostenbasis zetten we in op vermindering van externe medewerkers, lagere marketing- en advieskosten, vermindering van energieverbruik, de uitfasering van verouderde IT-systemen en een tijdelijke vacaturestop voor niet-logistieke medewerkers. Om kostendekkende dienstverlening te realiseren, blijven we investeren in onze strategie en nemen we geleidelijk afscheid van technieken en diensten die niet bestendig zijn voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn in het digitaal zakendoen en daarmee onnodig geld kosten.