Royal FloraHolland | Makkelijk handelen

Makkelijk handelen

Bij ons worden vraag en aanbod van sierteeltproducten digitaal en fysiek bij elkaar gebracht. Het in- en verkopen van bloemen en planten is constant in beweging. We investeren continu in de verbetering en vernieuwing van onze handelsmogelijkheden. Met als doel de in- en verkoop van producten in sierteelt internationaal makkelijker te maken voor kwekers en kopers. Zodat we samen kunnen groeien.

Digitaliseren in een passend tempo

Ons uitgangspunt is digitaliseren in een passend tempo met oog voor verschillen in bedrijfsvoering, in combinatie met onze fysieke hubs. We richten ons hierbij op bestaande in- en verkoopmethoden als de klok, Klokvoorverkoop en directe afspraken tussen kwekers en kopers. Daarnaast zetten we vol in op de ontwikkeling van nieuwe manieren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo hebben we op Floriday het inrichten van een eigen online winkel mogelijk gemaakt, kunnen kopers makkelijk zoeken in het assortiment van kwekers met de Explorer of inkopen via Direct Bieden.

Optimalisering

We bouwen samen aan de optimalisering van Royal FloraHolland met één digitaal platform, Floriday, en onze fysieke hubs. Floriday is de plek waar kwekers en kopers digitale aan- en verkopen doen en beheren. Wij faciliteren veilige, internationale transacties. De slimme functies, apps en diensten van ons digitale platform maken zakendoen een snel en eenvoudig proces. Voorop staat dat we altijd makkelijk toegang willen bieden tot het breedste en diepste assortiment bloemen en planten. We maken het in- en verkopen van bloemen en planten zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk, ongeacht of de bloemen of planten worden geveild, aangeboden worden op Klokvoorverkoop, via Direct Bieden in Floriday of vanuit directe handel worden verkocht.

Vernieuwen op veilen

We weten dat de klok voor veel van onze leden een onvervangbaar middel is én blijft. Daarom werken we aan het toekomstbestendig maken van de voor de sector internationale cruciale in- en verkoopmethode. Op termijn ontsluiten we onze klok ook op ons digitale platform Floriday. Daarnaast zijn we al een eind op weg om vraag en aanbod van bloemen en planten per productsoort bij elkaar te brengen op één digitale klok (ook wel Landelijk Veilen genoemd). Om zo verder te werken aan het optimaliseren van de prijsvorming tegen de laagst mogelijke kosten. We investeren elke dag in het efficiënter en duidelijker maken van het aankoopproces op de klok, zodat het in- en verkopen van
bloemen of planten via de klok steeds duurzamer en makkelijker wordt.