Royal FloraHolland | Productreclamatie

Productreclamatie

Ga vanaf de veiling snel op pad met de partij bloemen en planten die je hebt gekocht. Je klanten wachten er immers op. Logisch dus, dat je precies geleverd wilt krijgen wat je besteld hebt. Maar het kan soms gebeuren dat de kwaliteit of sortering van een aangekochte partij niet overeenkomt met wat je op basis van de aanvoerinformatie had verwacht. Dan ondersteunen onze medewerkers van Productreclamatie je bij een snelle afhandeling van je claims.

Interesse?
Log in en abonneer
Piek
Let op

Er geldt een aangepast productreclamatiebeleid tijdens de piek.

Klik hier voor meer info

Voordelen

  • Eén loket voor al uw claims.
  • Een eenvoudige en snelle afhandeling door specialisten.

Wat kost het?

De dienstverlening van de afdeling Productreclamatie is vanzelfsprekend gratis.

Hoe werkt het?

Meld kwaliteitsafwijkingen in de door jou gekochte producten altijd bij Productreclamatie. Want op basis van te hoge reclamaties in voorgaande dagen voeren we dagelijks gericht kwaliteitscontroles uit in de aanvoer. Klopt de informatie niet of zijn partijen niet marktwaardig, dan wordt op dat moment besloten het product niet te veilen of de aanvoerinformatie aan te passen. Op deze wijze verminderen we het aantal reclamaties en voorkomen we herhaling.

Je hebt bij Productreclamatie verschillende opties:

Je komt een prijscorrectie overeen met de kweker

Als je het product tegen gereduceerd tarief wilt houden en de kweker is bereid om mee te werken aan prijskorting, dan neem je zelf telefonisch contact op met de kweker. Nadat je een prijskorting bent overeengekomen, lever je een herkeurformulier in bij de afdeling Productreclamatie. Royal FloraHolland controleert de afspraken bij de kweker en verwerkt de prijskorting administratief.

De koop wordt ontbonden bij productreclamatie

Als je de partij niet wilt houden, maak je telefonisch melding van jouw klacht. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van inkoop. Een van onze medewerkers controleert binnen twee uur of jouw klacht terecht is en doet een uitspraak op basis van de geldende productspecificaties. Wanneer de partij retour genomen wordt, laat je deze direct achter bij de reclamatiemedewerker. Afhankelijk van het tijdstip is dit terug te zien op je dagafschrift van de volgende dag.

Je ontdekt een afwijking aan het product pas een dag later

Ontdek je een afwijking pas een dag later, dan is de kans groot dat het om 'verborgen gebreken' gaat. Die kun je met het formulier Verborgen gebreken melden bij de afdeling Productreclamatie. Een van onze medewerkers neemt binnen twee uur contact op over de verdere afhandeling. Vaak vragen we je het product naar één van de veilinglocaties te brengen, zodat de afwijking door een medewerker kan worden beoordeeld.

Let op: voorwaarden bij KOA-productreclamatie

Er zijn voorwaarden verbonden aan de productreclamatie van producten die via Kopen op afstand (KOA) zijn ingekocht. Sommige productkenmerken of -afwijkingen kunnen namelijk negatief worden beïnvloed door transport of opslag.

Frauduleus reclameren

Royal FloraHolland heeft de betrouwbaarheid en veiligheid van haar marktplaats hoog in het vaandel staan en hanteert een duidelijk beleid wat betreft de integriteit van reclamaties. Fraude en misbruik van het recht op reclamatie worden niet getolereerd.

Fraude is bijvoorbeeld het reclameren van oude partijen als nieuwe partijen. Deze oudere partijen hebben vaak een lagere prijs en/of mindere kwaliteit dan de nieuwe partijen.

Wanneer er bij de kweker of keurmeester vermoedens zijn van fraude, starten we een intern onderzoek dat in overleg met alle betrokken partijen wordt uitgevoerd. Als het onderzoek de fraude bevestigt, zullen we passende sancties opleggen. De ernst van de sanctie zal afhangen van de waarde van de transactie en de frequentie van de overtreding.

Mogelijke sancties:
  • Officiële waarschuwing
  • (On)voorwaardelijke geldboete
  • (On)voorwaardelijke reclamatieverbod voor bepaalde tijd
  • (On)voorwaardelijke terrein- of gebiedsontzegging voor bepaalde tijd
  • Ontzegging van diensten en systemen voor bepaalde tijd

Belangrijke links