Royal FloraHolland | Hoe werkt Quality Index?

Hoe werkt Quality Index?

De Quality Index (QI) toont de betrouwbaarheid van de foto, keur- en sorteringskenmerken van de door een kweker aangevoerde producten op het klokfront. Aanvoerders kunnen zich op betrouwbaarheid onderscheiden. Voor jou als inkoper is de Quality Index een hulpmiddel bij selectie en inkoop van hun producten.

Waarom werken we met een QI?

Bijna de helft (43%) van alle kwekers bij Royal FloraHolland voeren betrouwbaar aan. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de totale aanvoer bij Royal FloraHolland (67%) en veroorzaken daarmee relatief weinig afwijkingen (21% van alle afwijkingen). Een groot deel van de reclamaties wordt echter veroorzaakt door een relatief kleine groep aanvoerders. Als we in onderstaande tabel bijvoorbeeld alleen naar kwekers met een C-score kijken, blijkt dat zij maar 6% van alle partijen aanvoeren maar daarmee wel 34% van alle reclamaties veroorzaken. En dit komt niet duidelijk naar voren in de huidige Quality Index.
Om dit inzicht duidelijker weer te geven is gewerkt aan een nieuwe Quality Index. De vernieuwde Quality Index geeft weer hoeveel procent van de partijen foutloos wordt aangevoerd door een aanvoerder. Dit percentage is gebaseerd op het aantal geconstateerde afwijkingen in aanvoerinformatie die kwekers in de afgelopen 62 weken op klokpartijen hebben ontvangen. Dat is dus een veel langere periode dan bij de huidige Quality Index. Deze afwijkingen kunnen zowel voor het veilen (via kwaliteitscontroles) als na het veilen (door reclamaties) zijn geconstateerd.
Aanvoerders krijgen pas een score als zij minimaal 50 partijen hebben aangevoerd. Aanvoerders die minder dan 50 partijen in 62 weken aanvoeren, krijgen geen score. Dit betreft ongeveer 0,2% van de aangeboden partijen.

De scores

  • Klasse A: meer dan 98,5% partijen zonder afwijking
  • Klasse B: 98,5% tot 94,5%
  • Klasse C: < 94,5%
  • Geen score: indien minder dan 50 partijen zijn aangevoerd.

Hoe wordt de vernieuwde QI precies berekend?

Voorbeelden
Kweker A voert aan op drie locaties. De kweker levert in 62 weken 1.000 partijen en ontvangt 6 reclamaties op deze aanvoer. Twee reclamaties zijn terug te voeren naar dezelfde partij, er zijn dus op 5 unieke partijen reclamaties. Daarnaast heeft RFH 2 andere partijen aangepast voor het veilen.
In formule: QI = (1.000 - (5 reclamaties +2 constateringen))/1.000 = 99,3%
In woorden: Kweker heeft 1.000 partijen aangevoerd, waarbij er 6 reclamaties op 5 unieke partijen zijn gekomen. Dit zijn dus 5 fouten. Ook zijn 2 partijen aangepast voor het veilen, die tellen ook mee. Daarmee zijn uiteindelijk dus 993 van de 1.000 partijen in orde, dat is 99,3%.
Deze kweker zit hiermee in klasse A.

Kweker B voert aan op één locatie. De kweker levert een seizoensproduct en heeft in 4 weken 200 partijen geleverd. Op 5 unieke partijen zijn 2 reclamaties gekomen en 3 aanpassingen gedaan.
Maar 56 weken geleden had de kweker ook aangevoerd: 200 partijen en 4 reclamaties. Deze vallen binnen de 62 weken en tellen dus ook mee: QI = (400 - 9)/400 = 97,75%.
Deze kweker zit hiermee in klasse B.