Productreclamatie | Royal FloraHolland

Productreclamatie

Soms is een klant niet tevreden met zijn aankoop. Vervelend natuurlijk, want we willen het liefst tevreden klanten. De afdeling Productreclamatie van Royal FloraHolland biedt aanvoerders en hun klanten een eenvoudige, snelle en professionele afhandeling van reclamaties en controleert of een productreclamatie terecht is.

Interesse?
Log in en abonneer

Hoe meld ik een reclamatie?

Een reclamatie kan op verschillende manieren aangemeld worden:

Wat kost een reclamatie aanmelden?

De dienstverlening van de afdeling Productreclamatie is vanzelfsprekend gratis. De daaruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening aanvoerder. De tarieven voor deze dienst vind je onder 'Overige tarieven aanvoerders' op de pagina Tarieven.

Hoe werkt een reclamatie?

Een koper constateert dat de kwaliteit of sortering van een aangekochte partij producten niet overeenkomt met wat hij op basis van de productspecificaties in de aanvoerinformatie had verwacht. De klant kan bij de afdeling productreclamatie een reclamatie doen. Een van onze medewerkers controleert of de reclamatie terecht is. Via het keuzemenu 'Productreclamatie' op Mijn Royal FloraHolland kan de aanvoerder aangeven hoe Royal FloraHolland om moet gaan met reclamaties over zijn producten:
De aanvoerder geeft aan hoe Royal FloraHolland een productreclamatie van een koper moet afhandelen:
  • Telefonische terugkoppeling?
  • Foto’s ontvangen van de partij in kwestie?
  • Als de productreclamatie terecht is wordt de koopovereenkomst ontbonden.
  • De producten worden dan over geveild, retour gestuurd of gestort.
  • Toestaan van prijscorrecties.

Een internationale kweker geeft in het keuzemenu de naam en telefoonnummer van de gevolmachtigde verwerker of agent.

Je meldt een kwaliteits- of sorteringsafwijking altijd bij Productreclamatie. Mede op basis van de gemelde reclamaties voert Royal Floraholland dagelijks gerichte kwaliteitscontroles uit in de aanvoer. Blijkt tijdens de kwaliteitscontrole dat de informatie niet klopt, dan wordt deze direct aangepast. Is de partij niet marktwaardig, dan wordt de partij uitgezet en wordt deze niet geveild.

Geen keuzemenu ingevuld?

Als de aanvoerder het keuzemenu niet invult dan geeft Royal FloraHolland bij productreclamaties standaard terugkoppeling via e-mail en zonder foto’s. Als de reclamatie terecht is en de koop wordt ontbonden, dan worden de producten over geveild.

Incidenteel afwijken van het keuzemenu

De aanvoerder kan altijd incidenteel afwijken van de in het keuzemenu aangegeven voorkeuren, op voorwaarde dat er tijdig telefonisch gereageerd wordt op de e-mail van de afdeling Productreclamatie. Tijdig is binnen anderhalf uur na een reclamatie en uiterlijk voor 16.00 uur op de dag dat de e-mail verstuurd is.

De koop wordt ontbonden

Als de koper de partij niet wil houden, meldt deze de reclamatie eerst aan. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van aankoop. Een van onze medewerkers controleert binnen twee uur of de reclamatie terecht is en doet een uitspraak op basis van de geldende productspecificaties. Wanneer de partij retour genomen wordt, wordt deze direct achter gelaten bij de reclamatiemedewerker. Afhankelijk van het tijdstip is dit terug te zien op het dagafschrift van de volgende dag.

Als de reclamatie terecht is dan kan de aanvoerder het product:
  • Laten (over)veilen
  • Op eigen kosten ophalen
  • Laten storten volgens de geldende regels

Prijscorrecties

Als de koper het product tegen gereduceerd tarief wilt houden en de kweker is bereid om mee te werken aan een prijskorting, dan regelen ze dat onderling. Tenzij de aanvoerder heeft aangegeven dat de afdeling Productreclamatie of zijn agent prijscorrecties mag afhandelen. Samen met de koper wordt er een prijscorrectie afgesproken. Deze correctie kan op twee manieren aan Royal FloraHolland kenbaar gemaakt worden:

  • De koper geeft de prijscorrectie door bij de afdeling Productreclamatie. Een van de medewerkers checkt vervolgens telefonisch bij de aanvoerder of de afspraak klopt. Als de aanvoerder akkoord is, verwerkt de afdeling Productreclamatie de prijscorrectie administratief.
  • De aanvoerder geeft zelf opdracht aan de afdeling Productreclamatie om de prijscorrectie administratief af te handelen. De aanvoerder kan hiervoor het formulier op de website gebruiken Elke locatie heeft hiervoor een eigen formulier.

Verborgen gebreken

Wordt een afwijking na 16:00 uur ontdekt, dan is er een kans dat het om 'verborgen gebreken' gaat. Dit kan de koper melden bij de afdeling Productreclamatie. Een van onze medewerkers neemt binnen twee uur contact met je op over de verdere afhandeling. We vragen het product naar één van de veilinglocaties te brengen, zodat de afwijking door een medewerker kan worden beoordeeld.

Let op: voorwaarden bij KOA-productreclamatie

Er zijn voorwaarden verbonden aan de productreclamatie van producten die via Kopen op afstand (KOA) zijn ingekocht. Sommige productkenmerken of -afwijkingen kunnen namelijk negatief worden beïnvloed door transport of opslag.