Royal Flora Holland shoot 1 2 1024 17

Samen bouwen aan een toekomstbestendige sierteeltsector

Van fysieke marktplaats naar digitaal platform

Wij zijn een coöperatie van kwekers. Als coöperatie streven we naar optimale prijsvorming tegen minimale kosten. We creëren kansen voor duurzame groei en succes op de wereldwijde markt voor onze leden, kwekers en kopers. Dat is waar we voor gaan, nu én in de toekomst.

De markt verandert en wij veranderen mee

Om samen met kwekers en kopers de sector toekomstbestendig te maken, moeten we antwoorden bieden op ingrijpende trends zowel binnen als buiten de sector. Zoals de toenemende directe handel tussen kweker en kopers, waardoor het verdienmodel van de coöperatie onder druk staat. Of de toegenomen diversiteit onder kwekers en kopers, waar we met onze dienstverlening beter op moeten aansluiten. Misschien wel de meest prominente ontwikkeling is digitalisering, digitale transformatie van onze marktplaats is cruciaal om ook in de toekomst als sector succesvol te blijven. Het digitaliseren van onze marktplaats raakt alle spelers in de sierteeltsector en vraagt veel van ons allemaal. We beseffen ons goed dat er consequenties zijn voor uw bedrijf. Daarom veranderen we stap voor stap en helpen u waar nodig. Ook betrekken we kwekers, kopers en andere partijen bij het vormgeven en implementeren van onze plannen.

Van fysieke marktplaats naar digitaal B2B handelsplatform

We transformeren onze fysieke marktplaats tot digitaal B2B handelsplatform: Floriday. Een platform dat de handel in bloemen en planten nóg efficiënter, aantrekkelijker, duurzamer en veiliger maakt, met nieuwe commerciële kansen voor alle partijen. Terwijl de kern van wat we doen hetzelfde blijft: de optimale prijs tegen minimale kosten realiseren voor sierteelt producten, stellen we onze kwekers en hun kopers in staat concurrerender te worden op zowel de Nederlandse als de internationale markt. Via Floriday kunnen we een steeds groter internationaal netwerk bedienen met het meest brede, duurzame assortiment én vernieuwde/nieuwe diensten voor bestellen, betalen en bezorgen. Kortom: Floriday versterkt de kracht van onze coöperatie en het ondernemerschap in de sector. Zo worden we niet alleen steeds slimmer, duurzamer en efficienter, maar bouwen we samen aan een toekomstbestendige sector.

Stap voor stap

Het totaalaanbod op één digitaal B2B platform

Al het aanbod georganiseerd en beschikbaar op één digitale plek. Waar u uw werk en het handelen efficiënt en snel kunt inrichten voor álle handelsstromen. Dat maken we met Floriday, hét digitale B2B platform voor de sierteelt, mogelijk.

Lees meer

Landelijk veilen met nieuwe logistiek

Door landelijk te veilen concentreren we vraag en aanbod straks op een landelijke, digitale veiling. Dat optimaliseert de prijsvorming. Daarnaast zorgen we voor een nieuwe manier van logistieke afhandeling en transport.

Lees meer

Nieuwe diensten voor bestellen, betalen, bezorgen

Bestellen, betalen, bezorgen, wij zorgen dat het allemaal kan via Floriday. We ontwikkelen nieuwe dienstverlening die naadloos aansluit op uw bedrijfsprocessen, waar u naar keuze uw voordeel mee kunt doen.

Lees meer

Uitbouwen in internationale context

Ook internationaal handelen moet makkelijk en zorgeloos via ons platform kunnen. We ontwikkelen daartoe bestel- betaal- & bezorgdiensten voor internationale kwekers en kopers. Denk bijvoorbeeld aan betalen in dollars.

Lees meer

Duurzame toekomst

Tegelijkertijd blijven we vol inzetten op duurzame ontwikkeling. Duurzame producten en productie worden de norm. Duurzaamheid zien we als kans en als verantwoordelijkheid om met de keten de sierteeltsector nóg beter te maken.

Royal floraholland wie zijn we

Samen zijn we beter en slimmer: uitwerking en implementatie

De praktische uitwerking van de strategie kent nog veel vragen. Bij de implementatie van de verschillende veranderingen hebben we oog en oor voor de bezwaren, en de bereidheid om de veranderingen aan te passen. We willen op zo’n manier samenwerken met alle betrokkenen dat we de kracht van de coöperatie maximaal benutten. Zodat we tegemoetkomen aan de enorme diversiteit van belangen van alle betrokkenen.

Nauwe samenwerking met de ledenraad is daarbij cruciaal, maar ook het inrichten van begeleidingsteams en het doen van onderzoek zijn voorbeelden van hoe we partijen betrekken bij het uitwerken van de strategie. Ook blijven we graag structureel in gesprek met onze achterban. Zo organiseren we met regelmaat ‘spreekuren’ met directie, ledenraad en FPC’s. Tijdens deze spreekuren kunt u uw vragen, zorgen én kansen die u ziet delen.

In de agenda op de website vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten.

Informatiesessies: we houden u graag op de hoogte

We doen er alles aan om u via diverse wegen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en voortgang op de strategie implementatie. Via onze communicatie kanalen, uw accountmanager en bijvoorbeeld (online) bijeenkomsten.

Zo organiseren we regelmatig RFH bedrijfsupdate sessies, Tijdens deze sessies neemt het management van Royal FloraHolland leden mee in onder andere de financiële en operationele situatie van Royal FloraHolland en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de strategie implementatie.

Op dit moment zijn geen bedrijfsupdate sessies gepland.