Onze werkomgeving
Header onze werkomgeving

Onze werkomgeving

Iedereen na werktijd weer gezond en veilig naar huis. Dat is het allerbelangrijkste. Voor alle terreinen en gebouwen van Royal FloraHolland zijn er daarom veiligheidsregels. Deze regels gelden voor alle leden, kwekers, kopers en medewerkers die werken op onze sierteeltmarktplaats. Samen werken we aan een veilige werkomgeving.

Gedragscode

‘Onze Manier van Werken’ staat voor de kernwaarden die wij belangrijk vinden op de werkvloer: Betrouwbaar, Resultaatgericht, Samenwerkend en Vernieuwend. Deze kernwaarden zijn ook opgenomen in onze gedragscode. Ze maken duidelijk waar we voor staan, wat we van elkaar verwachten en wat anderen van ons mogen verwachten.

Voorbereid op noodgevallen

In geval van nood is het belangrijk te weten wat je moet doen. Wij staan voor een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen. Een goede voorbereiding op noodgevallen helpt hierbij.
Header Digitaal veilige marktplaats

Digitaal veilige sierteeltmarktplaats

Veilig en vertrouwd zakendoen is de basis om zaken te doen. Onze systemen en processen helpen daarbij. We stellen dan ook hoge securityeisen aan onze digitale diensten.

Samen veilig werken bij Royal FloraHolland

Onze veiligheidsregels gelden voor iedereen op de terreinen en in de gebouwen van Royal FloraHolland.

Downloads

Download hier overige communicatiematerialen.