Royal FloraHolland | Veiligheidsregels

Veiligheidsregels

De veiligheidsregels gelden voor iedereen op de terreinen en in de gebouwen van Royal FloraHolland.

Samen veilig werken bij Royal FloraHolland

Veiligheidsregel 1

Ik houd me aan de verkeersregels die gelden op het terrein en in de gebouwen. Op de terreinen van Royal FloraHolland geldt de Nederlandse wegenverkeerswet. In de logistieke processen gelden aanvullende regels om het werken met logistieke middelen veilig te maken:

In het gebouw geldt een maximale snelheid van 10 km/h.

  • Gebruik geen telefoon in de hand tijdens het rijden met een trekker, auto of fiets. Alleen handsfree bellen is toegestaan.
  • Pas je snelheid en rijstijl aan op de belading, verkeerssituatie en omstandigheden in de gebouwen.
  • Houd voldoende afstand tot je voorganger.
  • Houd rijbanen vrij.

Veiligheidsregel 2

Ik draag veiligheidsschoenen en zichtbaarheidskleding in de logistieke gebieden. Ter bescherming van je voeten, tenen en enkels en voor goede grip op de vloer, is het dragen van veiligheidsschoenen in de logistieke gebieden verplicht. Daarnaast is het dragen van zichtbaarheidskleding zoals een felgekleurd hesje of jas verplicht, om aanrijdingen te voorkomen. De persoonlijke beschermingsmiddelen gelden voor fietsers, mensen op trekkers en voetgangers. Ze zijn verplicht voor iedereen in de logistieke gebieden en op elk moment van de dag, ook als er op dat moment geen logistieke middelen zijn. Betreed de logistieke gebieden alleen als het noodzakelijk is.

Voor de veiligheidsschoenen en kleding hanteren we de volgende uitgangspunten: Veiligheidsschoenen: Minimaal EN ISO 20345 of EN 345 classificatie S2. De classificatie S2 betekent dat de veiligheidsschoen is voorzien van beschermende neus, slipvaste zool, gesloten hiel en een waterdicht bovengedeelte. Omdat het gaat om een minimale eis, mag een veiligheidsschoen met classificatie S3 of veiligheidslaars met classificatie S4 of S5 ook.

Veiligheidskleding: Minimaal EN ISO 20471 of NEN-EN 471 klasse 1. Klasse 1 is de laagste van drie klassen. De klasse van de zichtbaarheidskleding wordt bepaald door de oppervlakte van fluorescerend en van reflecterend materiaal. Fluorescerend materiaal: De toegestane kleuren zijn geel, oranje en felrood. De zichtbaarheidskleding moet zichtbaar op het bovenlichaam gedragen worden.

Veiligheidsregel 3

Ik houd mijn werkomgeving veilig en opgeruimd. Een opgeruimde werkplek is een veilige werkplek. Afval en losliggend materiaal op de vloer zorgen voor struikel- en uitglijgevaar. Een opgeruimde werkplek leidt niet alleen tot minder ongevallen, maar ook tot minder fouten. Ruim gebruikt materiaal en gereedschap direct op en scheidt afval direct in de daarvoor bestemde bakken of plekken. Houd vluchtwegen, branddeuren en blusmiddelen vrij. De Royal FloraHolland stapelwagens horen integraal bij de werkplek. Lever de stapelwagens daarom zonder (rest-) afval in.

Veiligheidsregel 4

Ik spreek anderen op onveilig gedrag aan en ik accepteer dat anderen mij hierop kunnen aanspreken. Voor een optimale samenwerking en goede veiligheidscultuur is het belangrijk dat iedereen de veiligheidsregels naleeft en dat we elkaar aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Daarbij accepteer je ook dat anderen jou aanspreken. Het is noodzakelijk dat het aanspreken op een respectvolle manier gebeurt.

Veiligheidsregel 5

Ik voer gevaarlijke werkzaamheden alleen uit als ik een werkvergunning heb. Gevaarlijke werkzaamheden zijn werkzaamheden die zonder extra veiligheidstechnische voorzieningen of -maatregelen, tot een verhoogd risico voor de medewerker of omgeving kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij werk op hoogte of aan elektrische installaties. Deze gevaarlijke werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met een hiervoor verkregen werkvergunning en het treffen van passende maatregelen ter voorkoming of beperking van de risico's. Iedereen is verplicht zich strikt te houden aan de bepalingen in deze werkvergunning. Vraag een werkvergunning minimaal vijf werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan.

Veiligheidsregel 6

Ik neem geen kinderen mee in de logistieke gebieden. De logistieke gebieden brengen veiligheidsrisico's mee. Kinderen onder de 14 jaar zijn daarom niet toegestaan in de logistieke gebieden. Kinderen zijn wel welkom in de galerijen en op de balustraden.

Veiligheidsregel 7

Ik werk niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Het werken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen aantasten is niet toegestaan op de terreinen van Royal FloraHolland. De kans op een ongeval is groter wanneer je onder invloed bent van middelen die het reactievermogen aantasten. Controleer daarom de bijsluiter van medicijnen of deze je alertheid of reactievermogen kunnen beïnvloeden. Overleg indien nodig met je huisarts. Nuttig de avond en nacht voor een werkdag niet overmatig alcohol. Na één glas alcohol duurt het ongeveer anderhalf uur voordat je niet meer onder invloed bent van de effecten.

Veiligheidsregel 8

Ik rook niet in de gebouwen van Royal FloraHolland. Bij Royal FloraHolland geldt, in overeenstemming met de Nederlandse Tabakswet, een rookvrije werkplek. Hiermee beschermt Royal FloraHolland mensen tegen de schadelijke gevolgen en overlast van roken. Ook verkleinen we het risico op brand. Roken mag alleen op de daarvoor bestemde plekken. Zorg er daarnaast voor dat brandende sigaretten gedoofd zijn als je die in de asbak doet. Voor e-sigaretten gelden dezelfde regels.

Per 1 januari 2022 zijn rookruimtes niet meer toegestaan in een gebouw waar gewerkt wordt. Dit geldt ook voor eigen of gehuurde ruimtes. Rookplekken buiten moeten op een plek zijn waar de rook niet het gebouw in kan trekken via een raam of andere ventilatie-opening.

Communicatiematerialen

Veelgestelde vragen