Kweker-kwekerregeling

Wilt u graag sierteeltproducten kunnen bijkopen bij collega-kwekers, om ze later weer (samen met uw eigen teelt) via Royal FloraHolland te kunnen afzetten? De Kweker-kwekerregeling (kortweg KKR) faciliteert de onderlinge afzet tussen kwekers. De KKR maakt handelen tussen kwekers onderling mogelijk, waarbij dubbele heffingen worden voorkomen of beperkt. Dit onder de voorwaarde dat de inkopende kweker de ingekochte producten weer doorverkoopt via Royal FloraHolland. De inkopende kweker sluit daarvoor een overeenkomst met Royal FloraHolland.

Wat kost het?

KKR werkt op basis van een jaarabonnement. Naast het abonnementstarief betaalt de KKR-deelnemer ook 0,1% provisie over de inkoopomzet.

Hoe werkt het?

Het gaat in de KKR om twee transacties met dezelfde producten:

  • Transactie 1: De KKR-deelnemer koopt in bij een collega-kweker. De KKR-deelnemer is hier dus 'koper'.
  • Transactie 2: De KKR-deelnemer verkoopt de ingekochte producten, samen met zijn eigen teelt, aan een handelaar / exporteur. De KKR-deelnemer is in dit geval 'kweker'.

Om dubbele heffingen te voorkomen, ontvangt de KKR-deelnemer tijdens de eerste transactie een deel van de heffingen als voorschot retour. Na afloop van het kalenderjaar vindt de eindafrekening plaats.

Kweker-Kweker Regeling via Floriday

U kunt de KKR toepassen als u via Floriday handelt. U verkoopt uw producten dan via Floriday en koopt vervolgens ook in via Floriday. Belangrijk is dat u dan gebruik maakt van een inlog voor kwekers én voor kopers.

Nog geen account op Floriday?

Koopt of verkoopt u nog niet via Floriday? Dan kunt u vooralsnog gebruik maken van de Connect-EAB voor de KKR-handel.

Voor wie?

Kwekers die producten van collega-kwekers kopen kunnen een KKR-kopernummer aanvragen.

Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

  • De collega-kweker die aan u levert, staat ingeschreven bij Royal FloraHolland.
  • U staat als klant (KKR-deelnemer) ingeschreven bij Royal FloraHolland en beschikt over een geldig kopernummer (met onder andere een SEPA-machtiging en verstrekking van de juiste financiële zekerheden).
  • De ingekochte producten worden ook weer via Royal FloraHolland verkocht.

Uw voordelen op een rij

De kweker-kweker regeling biedt voordelen voor zowel inkopende als leverende kweker.

  • Voordelen voor de inkopende kweker (KKR-deelnemer): Het KKR-kopernummer maakt inkopen bij collega-kwekers via directe handel van Royal FloraHolland mogelijk. Daarnaast wordt u (deels) vrijgesteld van heffingen over de producten van uw collega-kweker.
  • Voordelen voor de leverende kweker: Omdat uw afnemer (collega-kweker) een KKR-kopernummer heeft, kunt u via de veiling leveren en factureren. Het is niet nodig om af te rekenen via een factuur.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de kweker-kweker regeling? In onze voorwaarden kunt u meer lezen over de achtergronden en de uitvoering van de KKR. In de toelichting op de berekening kunt u lezen hoe de berekening is opgebouwd. Als u daarna nog behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting kunt u dit kenbaar maken aan uw accountmanager of aan ons Contact Center via telefoonnummer 088 789 89 89.