Incassodienst

Sierteelt gerelateerde bedrijven kunnen via Royal FloraHolland met elkaar afrekenen. Denk hierbij aan transporteurs die verrekenen met kwekers, verpakkingsbedrijven die hun kosten doorbelasten aan kopers etc. Dit kan alleen met toestemming van alle betrokken partijen. De bedrijven moeten beide verbonden zijn aan Royal FloraHolland.

Heeft u interesse?
Log in en abonneer

Uw voordelen

  • U bespaart tijd en voorkomt fouten.
  • Door gebruik te maken van de Incassodienst wordt uw geld gewaarborgd.
  • U hoeft niet meer handmatig te betalen.
  • Wij verzorgen voor u de financiële afhandeling.

Wat kost het?

De Incassodienst is een betaalde dienst. Mocht u hier mee informatie over willen hebben dan kunt u contact opnemen met Klant Contact Center op 088-7898989.

Hoe werkt het?

Eerst dient er een getekende overeenkomst te zijn tussen Royal FloraHolland en degene die gebruik wilt maken van de Incassodienst (bijlage 1 onder Snel naar).

Vervolgens dient er een getekende incassomachtiging tussen de betreffende partijen aanwezig te zijn (bijlage 2 onder Snel naar). Door middel van deze machtiging wordt er een koppeling gemaakt in het systeem tussen afnemer en de gebruiker van de dienst, en kunnen er transacties worden afgerekend.

Nadat de machtigingen in orde zijn gemaakt kan de gebruiker de transacties in een CSV bestand insturen. De incassoregels worden elke dinsdag verwerkt door Royal FloraHolland. Deze afrekening is zichtbaar op de betaalspecificatie, welke u kunt raadplegen op Rekening Online.

Mocht u vragen hebben over een transactie dan dient u contact op te nemen met degene die de transactie heeft ingestuurd.

Belangrijke downloads