Royal FloraHolland is voornemens om na de zomer het totale aanbod van planten van Aalsmeer en Naaldwijk samen te voegen. De huidige twee veilschema’s brengen we samen tot één veilschema. Zo krijgen inkopers in één overzicht toegang tot het volledige en brede assortiment planten van kwekers die op één of beide locaties aanvoeren. Kwekers creëren zo meer kansen voor een optimale prijsvorming van hun producten.De planten worden geveild via het KOA-systeem. Conform de afspraken met de klankbordgroep Lokale Veiling, houden we de lokale klok in Rijnsburg voorlopig in stand.

Wens van veel kwekers en kopers

In 2020 zijn we gestart met de pilot Landelijk Veilen met de productgroep snij-anthurium, waar alle snij-anthuriumkwekers aan meededen. De pilot werd uitgevoerd met de huidige systematiek. Diverse elementen van het toekomstige Landelijk Veilen werden getoetst. De pilot was een succes en sindsdien wordt het aanbod snij-anthuriums van de verschillende locaties op hetzelfde moment in één veilschema achter elkaar geveild. Daarom bereiden we ons nu voor op de volgende stap richting Landelijk Veilen: het samenbrengen van vraag en aanbod van het totale aanbod van planten van Aalsmeer en Naaldwijk. We doen dit in samenwerking met het Begeleidingsteam Landelijk Veilen, bestaande uit kwekers en kopers, en de FPC voorzitters.

Stap voor stap

Deze ontwikkeling is al langer een wens van veel plantenkwekers. We zien al langer dat het plantenaanbod terugloopt en dat heeft impact op de prijsvorming op de klok. Door de concentratie van vraag en aanbod van planten van de beide locaties, creëren we de voorwaarden voor een optimale prijsvorming. Voor de kopers betekent het dat zij over een breder en vollediger aanbod beschikken. Ook kwekers van bloemen willen graag dat hun producten gezamenlijk voor de klok worden gebracht. Samen werken we hier stap voor stap naar toe en zullen we het goede moment en de beste aanpak hiervoor bepalen.

Wat betekent dit voor aanvoerders en inkopers?

 • Het samenbrengen van vraag en aanbod van planten van Aalsmeer en Naaldwijk, betekent dat er een nieuw veilschema komt met een nieuwe starttijd van Landelijk Veilen van planten. Op Rijnsburg blijven we de planten nog lokaal veilen.
 • We gaan veilen met vijf concernklokken in plaats van zeven. In het laagseizoen gaan we terug naar vier klokken.
 • De veiling van planten start om 6.30 uur. We streven naar een eindtijd van 10.30 uur.
 • Het schouwen blijft, maar verandert wel. Inkopers kunnen de producten ook digitaal bekijken via de RFH photo app.
 • Noviteiten krijgen een prominente plek in het veilschema.
 • Pas na de zomer maken we de overstap en tot die tijd kunnen aanvoerders en inkopers zich goed voorbereiden. We nemen dus ruim de tijd. Aanvoerders en inkopers kunnen rekenen op tijdige informatie over wat het Landelijk Veilen van planten voor hen betekent en wat zij moeten doen. We werken hierbij samen met het begeleidingsteam van kwekers en kopers en de FPC planten.

Wat verandert er specifiek voor aanvoerders?

 • De aanvoerder blijft zelf bepalen op welke locatie hij aanvoert.
 • De loting vindt plaats op basis van random kwekerloten. Zoals nu al voor de nieuwe logistiek wordt gebruikt.
 • Loyaliteit zal meewegen in het veilschema.

Wat verandert er specifiek voor inkopers?

 • Elke inkoper op de veiling heeft een eigen koperplaatnummer. Omdat dezelfde nummers in gebruik zijn in Aalsmeer en Naaldwijk, gaan we ook nieuwe koperplaat nummers uitgeven. Inkopers die een nieuw koperplaatnummer krijgen, informeren we hierover ruim van tevoren.
 • Om op vijf klokken tegelijk te kunnen inkopen, zorgen we ervoor dat inkopers op één scherm in KOA een goed overzicht van alle klokken hebben.
 • Het schouwen blijft, maar verandert wel. Schouwen is mogelijk tot een half uur voor aanvang van de veiling en op drukke dagen tot een uur. Ook kunnen inkopers op een extra scherm de productfoto’s van het te veilen en eerstvolgende te veilen product volgen. Dit kan met de recent geïntroduceerde foto-app RFH photo. Ook het in FloraMondo gemarkeerde aanbod vindt men allemaal in deze app.
 • Ook onderzoeken we wanneer we intervestigingstransport kunnen aanbieden en tegen welke voorwaarden en tarieven men gebruik kan maken van deze dienst.

Gerelateerd nieuws