Royal FloraHolland | Lokale Veiling Rijnsburg: een lokale…
Terug naar persberichten

Lokale Veiling Rijnsburg: een lokale veiling in een landelijke context

11 november 2021

Royal Flora Holland 20160510
De lokale veiling blijft in Rijnsburg bestaan, náást de toekomstige landelijke, digitale veiling. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat Royal FloraHolland samen met de klankbordgroep Lokale Veiling de afgelopen maanden deed. Het MT van Royal FloraHolland is blij met deze uitkomst en stemt in met het advies van de klankbordgroep.

De klankbordgroep Lokale Veiling is een brede afspiegeling van circa 20 kwekers en kopers. In een aantal sessies hebben we met hen gesproken over hun behoeften en zorgpunten van de toekomstige digitale veiling. Uit die gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan:
  • Een overzicht over de lokale, digitale klokken;
  • Het schouwen van (bijna) alle producten;
  • Een etalagefunctie voor niche- en seizoensproducten;
  • Het tijdig ontvangen van producten.
Royal FloraHolland heeft onderzocht hoe zij aan bovenstaande behoeften tegemoet kan komen. Hiervoor zijn de volgende oplossingsrichtingen gedefinieerd.

Lokale Veiling

We behouden voorlopig de lokale klokken in Rijnsburg. Wel digitaliseren we de lokale klokken in Rijnsburg conform planning. Tot minimaal 2023 behoudt Rijnsburg daarmee zijn lokale veilschema op de lokale digitale klokken. Zo krijgen inkopers de tijd om de mogelijkheden van de nieuwe (digitale) inkoperswerkplek te ontdekken. Daarnaast wordt gewerkt aan een mogelijke reductie van het aantal lokale klokken om ook zo het overzicht van het aantal te volgen klokken voor inkopers te bevorderen.

In Rijnsburg zal – net als in Aalsmeer en Naaldwijk – geen fysieke kar meer voor de klok langsrijden. We blijven daar dus 100% beeldveilen.

Schouwen blijft mogelijk

We behouden de mogelijkheid tot schouwen. Producten worden in koelcellen geclusterd opgesteld. Groen, bloeiend, outdoor planten en bloemen sorteren we daarbij op het gewenst aantal graden. De klankbordgroep heeft daarnaast de behoefte om ook de te schouwen producten dieper gesorteerd te hebben, aangevuld met de introductie van een “buy now-knop". Een goed idee dat we voor Rijnsburg verder gaan uitwerken. Daarbij ontwikkelt Royal FloraHolland op verzoek van de klankbordgroep een app waarmee een inkoper kan zien waar een product staat opgesteld.

Etalagefunctie voor niche- en seizoensproducten

Er is duidelijke behoefte aan het etaleren van niche- en seizoensproducten. Hiervoor is nog geen duidelijke oplossingsrichting geformuleerd. Dit onderzoeken we de komende periode verder. Zo wordt o.a. gekeken naar de positie in het veilschema alsmede hoe Veilingmeesters tijdens het veilen nicheproducten onder de aandacht kunnen brengen.

Tijdig leveren van producten

In de klankbordgroep werden zorgen geuit over verlate levering van producten bij overgang naar orderpicken. Onderzoek wijst echter uit dat bij de overgang naar orderpicken, inkopers meer mogelijkheden krijgen om de levering van producten beter te laten aansluiten op hun bedrijfsprocessen. Ook in Rijnsburg stappen we daarom over op orderpicken. Rijnsburg blijft immers een locatie binnen het logistieke netwerk dat aansluit op Landelijk Veilen.

Fred Jansen – Hans Visser Plantenexport Aalsmeer bv.: “De klokken zijn voor Hans Visser een belangrijk inkoopkanaal en genereren ook een duidelijke meerwaarde naar onze klanten. Binnen de klankbordgroep zijn vanuit sterk uiteenlopende typen stakeholders de wensen en behoeften in kaart gebracht. Er is geen one size fits all; maak hier maar eens een mooie cake van! Binnen de zwaarwegende randvoorwaarden die Royal FloraHolland hanteert is er hard getimmerd aan een realistisch eindresultaat."

Job van Egmond - Van Egmond Matricaria: “Het was prettig samenwerken met de klankbordgroep. Ik heb het idee dat er goed naar elkaar is geluisterd en heb veel aandachtspunten zien terugkomen. Ik ben ook blij dat wij dit in gezamenlijkheid van zowel aanvoerders als kopers hebben kunnen doen."

MT Royal FloraHolland stemt in

Bovenstaande oplossingsrichtingen zijn recent aan het MT van Royal FloraHolland voorgelegd. Zij zijn blij met deze richting en stemden in.