Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie, en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en het bedrijf. Ook is de raad nauw betrokken bij vaststelling van het beleid. De raad wordt benoemd door de Ledenraad.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland, van links naar rechts Evert van Helvoort, Frank Ammerlaan, Rosaline Zuurbier, Kees Pingen, Birgit Otto, Jack Goossens, Linda Hovius, Piet Coelewij en Pascal Visée.

Portret voorzitter RVC Royal FloraHolland Jack Goossens:

RvC-Commissies

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland heeft twee permanente commissies.

Voor elke RvC-commissie bestaat een reglement, en de samenstelling ligt vast. Elke RvC-commissie heeft een secretaris. Bij iedere commissievergadering is een directielid aanwezig, tenzij de commissie anders besluit.

Auditcommissie

  • Pascal Visée (voorzitter)
  • Kees Pingen
  • Rosaline Zuurbier
  • Frank Ammerlaan
Remuneratiecommissie
  • Linda Hovius (voorzitter)
  • Jack Goossens
  • Birgit Otto
  • Evert van Helvoort

Reglement Raad van Commissarissen