Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie en het bedrijf. En is nauw betrokken bij vaststelling van het beleid. De raad wordt benoemd door de Ledenraad.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Foto samenstelling Rv C 2022

De raad van commissarissen van Royal FloraHolland, van links naar rechts: Pascal Visée, Rosaline Zuurbier, Evert van Helvoort, Gerben Ravensbergen, Kees Pingen, Birgit Otto, Linda Hovius, Piet Coelewij, Jack Goossens.

Video

Portret voorzitter RVC Royal FloraHolland Jack Goossens:

Reglement Raad van Commissarissen

RvC-Commissies

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland heeft twee permanente commissies.

Voor elk van de RvC-commissies is een reglement opgesteld en is de samenstelling bepaald. Elke RvC-commissie wordt ondersteund door een secretaris. Bij iedere commissievergadering is een directielid aanwezig, tenzij de commissie anders besluit.

Auditcommissie

  • Pascal Visée (voorzitter)
  • Kees Pingen
  • Rosaline Zuurbier
Remuneratiecommissie
  • Linda Hovius (voorzitter)
  • Jack Goossens
  • Birgit Otto
  • Evert van Helvoort