Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie en het bedrijf. En is nauw betrokken bij vaststelling van het beleid. De raad wordt benoemd door de Ledenraad.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Rv C Royal Flora Holland

De raad van commissarissen van Royal FlorhaHolland, van links naar rechts:
Linda Hovius, Gerben Ravensbergen, Rosaline Zuurbier, Evert van Helvoort, Jack Goossens, Pascal Visée, Piet Coelewij, Birgit Otto, Kees Pingen

Video

Portret voorzitter RVC Royal FloraHolland Jack Goossens:

Reglement Raad van Commissarissen

  • Bijlage C : reglement vervallen

RvC-Commissies

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland heeft twee permanente commissies.

Voor elk van de RvC-commissies is een reglement opgesteld en is de samenstelling bepaald. Elke RvC-commissie wordt ondersteund door een secretaris. Bij iedere commissievergadering is een directielid aanwezig, tenzij de commissie anders besluit.

Auditcommissie

  • Pascal Visée (voorzitter)
  • Kees Pingen
  • Evert van Helvoort
  • Rosaline Zuurbier
Remuneratiecommissie
  • Linda Hovius (voorzitter)
  • Jack Goossens
  • Birgit Otto