Sociale veiligheid | Royal FloraHolland
240227 EK RFH SOV verbaal header 2 775x417px NL

Sociale veiligheid

Een fijne werkomgeving is van ons allemaal.

Elkaar met aandacht en respect behandelen, zodat iedereen een sociaal veilige en plezierige werkomgeving ervaart. Dat is waar Royal FloraHolland voor staat.

Binnen Royal FloraHolland gaan we respectvol met elkaar om en nemen we verantwoordelijkheid voor wat het effect is van ons gedrag op de ander. We doen dat zoals in de Gedragscode staat vermeld. We zijn een dynamische organisatie, waar samenwerken, betrouwbaarheid, vernieuwend en resultaatgericht de kernwaarden zijn. Een fijne werkomgeving is van ons allemaal en daar zorgen we samen voor. Help ons dit te bereiken.

Melden van ongewenst gedrag

Als iemand iets doet, zegt of schrijft wat jij als onprettig, bedreigend of vijandig ervaart, dan is dat ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan; agressie, pesten, discriminerend gedrag of (seksuele) intimidatie van collega’s of anderen op de marktplaats. Maar ook (vermoedens van) diefstal of fraude is ongewenst gedrag. Krijg je hier zelf mee te maken, heb je vermoedens of zie je het bij iemand anders gebeuren? Dan vragen we je dit te melden. Bekijk de meldroute hieronder.

Bij spoed of misdrijven, bel dan het alarmnummer van onze beveiliging.
Het externe SpeakUp systeem:
  • Website
  • Telefonisch +31 10 700 75 03, toegangscode: 105919
  • de app SpeakUp by People Intouch
De compliance officer onderzoekt de melding en handelt zorgvuldig. Personen die als gevolg van de melding onderzocht worden, zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Verbaal geweld

We zorgen voor elkaar, luisteren naar elkaar, zijn begripvol, eerlijk, betrouwbaar en vriendelijk. We schelden niemand uit en schreeuwen niet, we gaan vooral constructief het contact aan. We laten elkaar uitpraten op een normaal volume, en tonen respect naar elkaar.

Discriminatie

Binnen Royal FloraHolland behandelen we elkaar gelijkwaardig. Iemands leeftijd, gender, ras, nationaliteit, religie, uiterlijke kenmerken, seksuele oriëntatie of arbeidsmobiliteit doen niet ter zake. Er is sprake van discriminatie als op basis van deze discriminatiegronden mensen ongelijk worden behandeld.

Ongewenste intimiteiten

Binnen Royal FloraHolland behandelen we elkaar gelijkwaardig. We onderzoeken elkaars grenzen en respecteren die. De ontvanger bepaalt of iets gewenst of ongewenst is. In de ervaring wordt de grens bepaald tussen gewenst en ongewenst gedrag. Mensen zijn zich niet altijd bewust dat grenzen van anderen overschrijden. Dus bespreek actief wanneer grenzen worden overschreden. En roep hulp in als dat niet lukt of niet tot het gewenste resultaat leidt.

Pesten

Wij laten iedereen in hun recht en accepteren de verschillen tussen de mensen. We gaan respectvol om met die verschillen en sluiten mensen niet bewust buiten en maken ze niet belachelijk.

Fysiek geweld

Wij hebben respect voor elkaar. Dus we schoppen, duwen, en slaan (etc.) niet, we dreigen er ook niet mee, we respecteren bezittingen van anderen en gaan daar zorgvuldig mee op onze marktplaats.

Intimidatie

We beïnvloeden het gedrag van anderen niet door hen op welke manier dan ook angst aan te jagen. We maken geen misbruik van verschillen in machtspositie. We sluiten anderen niet buiten en dwingen anderen niet tegen hun zin dingen te doen of te zeggen. Wanneer we benaderd of onder druk worden gezet om dingen te doen of te zeggen die niet zijn toegestaan, dan maken we hier melding van zodat we met elkaar zorgen voor een veilige werkomgeving.

Voor medewerkers