Noodgeval | Royal FloraHolland

Noodgeval

In geval van nood is het belangrijk te weten wat je moet doen. Royal FloraHolland wil een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen. Een goede voorbereiding voor noodgevallen helpt hierbij.

Alarmnummers

Je belt het alarmnummer bij:
  • Brand (druk ook de handmelder in!)
  • Gevaarlijke situaties
  • Misdrijven, zoals geweld en diefstal
  • Ongevallen
Tip: sla het nummer op in je telefoon zodat je het altijd bij de hand hebt.
LocatieExternIntern
Aalsmeer0297 39 22 2292222
Eelde050 309 72 9827298
Naaldwijk0174 63 23 3332333
Rijnsburg0174 09 42 0074200

Alarmkaart

Als werkgever ben je volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om je medewerkers voor te lichten en te instrueren over het werk dat zij uitvoeren en de arbeidsrisico’s die ze lopen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden. Een onderdeel van deze voorlichting is wat ze moeten doen tijdens calamiteiten. Zo moeten zij weten wat ze zelf kunnen doen tijdens calamiteiten en hoe ze hulp kunnen krijgen.

Het is belangrijk dat je aan kunt tonen dat de voorlichting en instructie heeft plaatsgevonden en regelmatig wordt opgefrist, bijvoorbeeld door registratie wie de instructie heeft gevolgd. Meer informatie hierover vind je op:

Calamiteiten-app

Tijdens calamiteiten deelt Royal FloraHolland belangrijke informatie via Whatsapp. Klik onderstaand op de betreffende locatie en meld je aan voor de Whatsapp-groep.