Wel/Geen heffing interne nachthuur

Op deze pagina melden we tijdens de interne nachthuur periode of de heffing gedurende de nacht wel of niet doorgaat.

Heffing interne nachthuur

Het besluit om tot heffing van Interne Nachthuur over te gaan geldt altijd voor al onze locaties. Dat betekent dat het voor kan komen, dat op uw locatie toch uitgestoten moet worden, terwijl u het idee heeft dat er voldoende stapelwagens op uw locatie beschikbaar zijn.

De stapelwagens die in de veiling staan, zijn niet allemaal vrij beschikbaar. Dagelijks moeten wij duizenden lege stapelwagens beschikbaar houden om het distributieproces van Royal FloraHolland de volgende dag te kunnen faciliteren. Het kan dus voor u erop lijken, dat er sprake is van een overschot, maar niet iedere zichtbare stapelwagen is dus vrij beschikbaar. Ook is het mogelijk dat er op de ene locatie sprake is van een tekort en op de andere niet. Het is niet mogelijk de maatregel Interne Nachthuur op één locatie af te kondigen.

Op het moment dat we de heffing inzetten, zijn er dus echt stapelwagens nodig, die anders niet beschikbaar zijn in de keten. Daarbij kan het voorkomen dat er meer stapelwagens beschikbaar komen dan minimaal nodig zijn en er een aantal blijft staan.

Een voorbeeld ter indicatie

In Aalsmeer zijn voor het dagelijkse logistieke proces zo'n 15.000 stapelwagens nodig. In de distributiehal bloemen kunnen totaal 8.000 stapelwagens staan. Als deze vol staat, lijkt het een enorm aantal, maar is het onvoldoende voor het dagelijkse logistieke proces.

Gratis berichtendienst

U kunt u zich gratis laten informeren via de dienst Bericht interne nachthuur.