Debiteurenalert

Bij een grote verandering in de betalingssituatie van een klant informeren wij u via een Debiteurenalert. Hierdoor kunt u maatregelen nemen om uw debiteurenrisico te verminderen én tijdig een keuze maken over de bestemming van uw handel.

Heeft u interesse?
LOG IN EN ABONNEER

Uw voordelen

  • U loopt minder debiteurenrisico.

Wat kost het?

Deze dienst is gratis.

Hoe werkt het?

U ontvangt een debiteurenalert in de volgende gevallen:
  • Een koper in uitstel van betaling verkeert en zijn kopernummer wordt geblokkeerd.
  • Een koper in staat van faillissement verkeert en zijn kopernummer wordt geblokkeerd.
  • Een kopernummer om een specifieke reden wordt geblokkeerd met de verwachting dat géén deblokkade meer zal volgen.

U kunt meerdere e-mailadressen aanmelden voor het debiteurenalert, bijvoorbeeld van uw financiële afdeling. Bovendien kunt u per e-mailadres de taal instellen in Nederlands, Duits of Engels.