Debiteurenalert

Bij een grote verandering in de betalingssituatie van een klant informeren wij je via een Debiteurenalert. Hierdoor kun je maatregelen nemen om je debiteurenrisico te verminderen én tijdig een keuze maken over de bestemming van je handel.

Interesse?
LOG IN EN ABONNEER

Voordelen

  • Je loopt minder debiteurenrisico.

Wat kost het?

Deze dienst is gratis.

Hoe werkt het?

Je ontvangt een debiteurenalert in de volgende gevallen:
  • Een koper in uitstel van betaling verkeert en zijn kopernummer wordt geblokkeerd.
  • Een koper in staat van faillissement verkeert en zijn kopernummer wordt geblokkeerd.
  • Een kopernummer om een specifieke reden wordt geblokkeerd met de verwachting dat géén deblokkade meer zal volgen.

Je kunt meerdere e-mailadressen aanmelden voor het debiteurenalert, bijvoorbeeld van je financiële afdeling. Bovendien kun je per e-mailadres de taal instellen in Nederlands, Duits of Engels.