Inspectierapporten documenten | Royal FloraHolland

Laat jaarlijks jouw koel- en elektrische installaties keuren

Royal FloraHolland wil dat iedereen prettig en veilig werkt en na het werk weer gezond naar huis gaat. Wettelijke normen en veiligheidsvoorschriften helpen ons daarbij. Om daaraan te voldoen vragen we huurders om jaarlijks hun installaties te laten keuren en de inspectierapporten en/of keuringsdocumenten van koel- en elektrische installaties (NEN3140) bij ons aan te leveren.

Ik regel het zelf (meest gekozen)

Zelf regelen is het goedkoopst.

Kosten
 • Kosten van inspectie/keuring
 • Eventuele aanvullende kosten voor werkzaamheden die voortkomen uit inspectie/keuringen om de installatie te laten voldoen aan de normen.

Hoe regel ik het zelf?

Stap 1:
Voor het aanvragen van een inspectie kun je onder andere terecht bij de onderstaande bedrijven.

Elektrische installaties:
Vink Installatie Groep B.V.
Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen
071-3320110
071-3312812 (noodnummer buiten kantooruren)
info@vinkinstallatiegroep.nl

Koelinstallaties:
Geerlofs Service B.V.
Schuttevaerweg 130
3044 BB Rotterdam
Nederland
T +31 (0)70 319 24 00
info@geerlofs.nl

Stap 2:
Na de inspecties lever je de rapporten aan bij Royal FloraHolland via assetmutatiesRFH@cbre.com. Zie hier welke gegevens je moet opsturen.

Ik laat Royal FloraHolland het regelen en betaal daarvoor extra kosten

Laat je het door ons regelen, dan betaal je aanzienlijk meer. Royal FloraHolland brengt naast de inspectiekosten ook additionele kosten in rekening.

Kosten
 • Kosten van de inspectie/keuring
 • Eventuele aanvullende kosten voor werkzaamheden die voortkomen uit inspectie/keuringen om de installatie te laten voldoen aan de normen.
 • 500 aan extra kosten voor het regelen van de inspectie/keuring.

Hoe kan ik het laten regelen door Royal FloraHolland?

Stap 1: Stap 2:
De inspecteur neemt contact met jou op om een afspraak in te plannen.

Stap 3:
Er komt een inspecteur bij jullie langs op de afgesproken datum om de inspecties uit te voeren. Jullie gaan ermee akkoord dat de inspecteur de rapporten zowel met jullie als met Royal FloraHolland deelt. Je hoeft de rapporten niet zelf nogmaals bij ons aan te leveren.

Welke bestanden hebben we van jou nodig?

 • Inspectierapporten en keuringsdocumenten van je koelinstallaties, in pdf-formaat
 • Ingevulde Excelbestand voor uitsluitend de gegevens van jouw koelinstallatie
 • Inspectierapport elektrische installaties (NEN-3140), in pdf-formaat

Hoe lever je dit aan?

Mail de pdf-bestanden en het ingevulde Excel-bestand dan naar assetmutatiesRFH@cbre.com.

Wanneer moet dit bij ons binnen zijn?

Zorg dat deze bestanden en geldige rapporten vóór 1 maart bij ons binnen zijn.

Wat gebeurt er als de informatie niet tijdig binnen is?

Is de informatie niet op tijd binnen? Dan nemen wij contact met je op om de inspectie en keuringen zelf in te plannen. Je bent dat duurder uit dan wanneer je dit zelf tijdig regelt. Kijk voor de kostenopbouw in de rechterkolom van de tabel hierboven.  

Is dit verplicht? 

Ja, dit is zeker verplicht. Die verplichtingen volgen uit de huurovereenkomst die je met Royal FloraHolland bent aangegaan. Maar ook voor werkgevers gelden er verplichtingen. En ook verzekeraars stellen op dit vlak eisen die je terugvindt in de polisvoorwaarden. We zetten er een aantal op een rij:
 • Artikel 11, lid 2, onder G: “Huurder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een periodieke inspectie zoals verwoord in de geldende NEN-normen door een gecertificeerd bedrijf, van de door huurder aangebrachte en overgenomen elektrische installaties in het gehuurde. Indien huurder hierin nalatig is, kan verhuurder deze controle voor rekening van huurder (laten) uitvoeren” 
 • In artikel 12 lid 2 staat dat huurders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de gehuurde aanwezige elektrische installaties voldoen aan:
 • veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid én
 • aansluit-/ installatievoorwaarden van het nutsbedrijf.  
 • Naast de Algemene Bepalingen is ook in de ARBO wet vastgelegd dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het in goede staat houden van de gebruikte elektrische installatie, zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. 
 • De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting die je periodiek moet laten uitvoeren. In de norm NEN 3140 lees je wat we verstaan onder een veilige elektrische installatie.
 • Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je medewerkers. Je bent ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen (met of zonder blijvend letsel).  
 • Veel verzekeringsmaatschappijen verplichten via hun polisvoorwaarden om elektrische installaties periodiek te laten keuren.

Vragen over het laten keuren van jouw koel- en/of elektrische installatie? Neem dan contact op met het Klant Contact Center.  Zij helpen je graag verder.  


Een veilige werkomgeving, daar zorgen we samen voor. Samen veiliger.