Royal FloraHolland | Bestel uw slotplaat

Bestel een slotplaat

Met onderstaand formulier kun je een gegraveerde op-naamslotplaten bestellen.

Deze slotplaten zijn herkenbaar aan de gravering met je Centraal Klantnummer (CKN). Op de slotplaat is tevens ruimte voor een bedrijfsnaam van maximaal 12 karakters.