Tarieven kopers

Welkom op de pagina Tarieven kopers. Hier vind je alle informatie over de tarieven voor 2023. Allereerst de belangrijkste tariefswijzigingen op een rij, en vervolgens kan je per onderwerp de nieuwe tarieftabellen inzien.

Tarieven 2023

De huidige marktontwikkelingen, zoals energieprijzen, cao-onderhandelingen en andere inflatoire effecten (zoals prijsstijgingen van leveranciers) leiden ertoe dat we een indexatie van circa 5% gaan doorvoeren. Deze indexatie is minder dan de kostenstijging waarmee Royal FloraHolland wordt geconfronteerd. Zo proberen wij de kostendruk in de keten te beperken in het belang van de gehele sierteeltsector.
De belangrijkste algemene tariefswijzigingen op een rij:
  • We gaan de koper geen serviceheffing meer in rekening brengen voor iedere transactie waarbij de koper de order plaatst via Floriday (in de schermen, via de Floriday API-koppeling, VMP-koppeling, FloraMondo of FloraXchange). Voorwaarde is dat de kweker de order financieel ook via Floriday afhandelt (verrekening). De volumekorting op de serviceheffing wordt bepaald op basis van het deel van de transacties waarover de serviceheffing wél geheven is. Dit wordt uiterlijk per 1 juli 2023 ingevoerd.
  • Verhoging transactieheffing van € 1,50 naar € 1,58 per transactie. De kortingen blijven ongewijzigd.
  • De korting financiële afrekening middels ‘SWIFT zeker’ van 0,012% vervalt. Deze korting is in het verleden geïntroduceerd om het gebruik van SWIFT te stimuleren. Dit is nu niet meer nodig.
  • Verhogen tarief financiële afrekening middels SWIFT en SEPA verzekerd van 0,5% naar 1%. Dit tarief is sinds 2018 ongewijzigd, maar door de huidige marktomstandigheden is een aanpassing noodzakelijk.
  • Verhoging tarief KOA-tribunewerkplek van € 44,- naar € 49,- per maand.
  • Verhoging tarief KOA-aansluiting van € 36,- naar € 37,50 per maand.
  • Indexering van huurtarieven voor box- en kantoorruimte conform contract met 10,3% (CPI-index 1 juli 2022) met een eenmalige tegemoetkoming van 2% van de huurwaarde (prijspeil 2023) door Royal FloraHolland omwille van de huidige marktomstandigheden. Details over deze aanpassing vind je hier
  • Het elektriciteitstarief wordt verhoogd. Details over deze aanpassing vind je hier
  • Tariefsverhogingen van diverse logistieke middelen, zoals:
  • Overige tarieven volgen de gemiddelde indexatie van ~5%.

De gedetailleerde tarieftabellen vind je hieronder.

Tarieftabellen

Directe Stromen

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Energie

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Financiële afrekening

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Handelsregeling

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Infrastructuur

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Kloktarieven

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Logistieke diensten

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Logistieke middelen

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier

Telefonie / Marktplaatsnetwerk

Alle tarieven op een rij.

Bekijk hier