Royal FloraHolland | Transportheffing dozenpool

Transportheffing dozenpool

Sivepo is in 2002 een pool voor meermalige bloemendozen gestart. In tegenstelling tot het plastic bloemen- en plantenfust geldt voor het inleveren van bloemendoos Fc519/520 een onbalansbeperking.

Deze onbalansbeperking is ingesteld om te voorkomen dat Royal FloraHolland grote hoeveelheden dozen tussen de locaties moet transporteren. Bij Fc519/520 leidt dit anders tot onaanvaardbaar hoge transportkosten.

Het heffingssysteem kent zes hoofdlijnen:

  • Transportheffing dozenpool is van kracht voor fustcode Fc519/520.
  • Dozen moeten worden ingeleverd op de locatie van aankoop.
  • Je mag per periode heffingsvrij maximaal 250 dozen meer inleveren, dan ingekocht op die locatie.
  • Fustcode Fc519/520 mag onbeperkt worden ingeleverd op locatie Naaldwijk.
  • Wij brengen Directe Handel, koper-koper en kweker-kweker aantallen bij een eventuele overschrijding in mindering.
  • Is het verschil per periode groter dan deze 250 stuks? Dan volgt een heffing van € 0,32 (fictief tarief) per doos.

Een voorbeeld

Je hebt een overschrijding van 1.500 dozen Fc519/520 op Aalsmeer. Je trekt hier vanaf je Direct Handel transacties en Koper-Koper transacties (samen bijvoorbeeld 1.100) en 250 dozen vrije ruimte. Je hebt dan een werkelijke overschrijding van 150 dozen à € 0,32 (fictief tarief).

Wij informeren elke koper waarvoor de heffing van toepassing is vooraf per e-mail. Wij verrekenen de heffing via de automatische incasso.

Via de afdeling Klant Contact Center vraag je (gratis) een wekelijkse Dozen Onbalans Rapportage aan.

Actuele tarieven

De actuele hoogte van de heffing vind je in de tarievenlijst Logistieke Middelen.