Royal FloraHolland | Subturns

Subturns

In de directe handel van snijbloemen en planten wisselen kwekers en kopers meermalige dozen, containers, opzetrekken en meermalige plantentrays (exclusief Floratino) van Royal FloraHolland direct onderling uit. Dit zonder fysieke tussenkomst van de veiling of fustloods. Deze directe uitwisseling wordt subturn genoemd.

Het direct uitwisselen van meermalig veilingfust is toegestaan onder een aantal voorwaarden. Het invullen van de juiste subturncode is hier één van.

Zorg voor de juiste subturncode

Net als bij een reguliere fustroulatie, betaal je bij subturns per roulatie een vergoeding. Dit is een aangepaste vergoeding ten opzichte van het reguliere fusttarief, aangezien Royal FloraHolland minder kosten maakt bij subturns. Door het invullen van de juiste subturncode op de aanvoerbrief wordt direct de juiste vergoeding in rekening gebracht. Omdat bij het gebruik van subturns uitgegaan wordt van het 1 op 1 uitwisselen van fust wordt geen statiegeld verrekend!

Gebruik via afzetkanalen Royal FloraHolland

Royal FloraHolland fust mag uitsluitend gebruikt worden voor product dat via de afzetkanalen van Royal FloraHolland wordt verhandeld. Wij doen doorlopend controles op juist fust- en fustcodegebruik.

Je bent verplicht volledige medewerking te verlenen bij controles op logistieke middelen.