Royal FloraHolland | Databeleid

Data- en informatiebeleid

We gaan integer en vertrouwelijk om met jouw data bij Royal FloraHolland, en borgen dit met een transparant en controleerbaar beleid. Het gebruiken van data is noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het afhandelen van orders, financiële verwerking, logistieke activiteiten en uitvoeren van correcties.

Met betrekking tot alle aan Royal FloraHolland toevertrouwde data geldt dat gebruikers van Floriday te allen tijde toegang hebben tot hun eigen data. Daarnaast geldt dat Royal FloraHolland voldoet aan de geldende wet- en regelgeving voor privacy, mededinging en dataveiligheid. Hierbij staat integriteit en vertrouwelijkheid voorop en kunnen we dit te allen tijde aantonen.

Hoe gaat Royal FloraHolland om met jouw data?

Royal FloraHolland maakt onderscheid in verschillende soorten data

Ons informatiebeleid borgt het gebruik en deelbaarheid van deze data. We toetsen dit aan onderstaande uitgangspunten:
 • Publieke data
  Deze data is zichtbaar gepubliceerd, zoals de informatie op de klok (prijs en stuks) of de openbare vraagprijs van het product in de Floriday Explorer. Deze data is openbaar en mag extern gedeeld worden. Het gebruik van data is altijd in lijn met het doel waarvoor is gebruikt.
 • Niet-publieke data
  Deze data wordt niet publiekelijk gedeeld, zoals data uit de directe handel. Indien nodig verstrekken we alleen de noodzakelijke informatie om een vraag te kunnen beantwoorden. Het delen van deze informatie dient in het belang te zijn van alle partijen verbonden aan de marktplaats. Hierbij kijken we naar
  • Niet herleidbaar. Individuele gegevens zijn niet via Royal FloraHolland te achterhalen (mits toestemming van de kweker of koper en wettelijk toegestaan). Dit om de vertrouwelijkheid van individuele gegevens van kwekers en kopers te bewaken
  • Geen kartelvorming. We voorkomen dat data gebruikt kan worden om onderlinge impliciete en expliciete afspraken te maken (kartelvorming).
 • Strikt vertrouwelijke data
  Deze data is uitsluitend voor individuele kwekers en kopers, zoals termijncontracten, stickerinformatie en eindklant accounts op de exporteursmodule. Alleen de betreffende kweker en koper hebben toegang tot deze data. Voor support doeleinden wordt altijd toestemming gevraagd voor het raadplegen van deze data.

Maatregelen

Datacomité

Eind 2020 is er een datacomité ingericht om de uitvoering van het data- en informatiebeleid van Royal FloraHolland te bespreken en te evalueren. Het datacomité geeft o.a. de opdracht om jaarlijks audits uit te laten voeren om de werking van de maatregelen te toetsen. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, kwekers, kopers, aangevuld met vertegenwoordigers van transporteurs en een extern onafhankelijke expert op het gebied van data.

Bekijk de leden van het datacomité

Toegang en verwerking data

Wie heeft toegang tot data en hoe wordt dit verwerkt? Op de Floriday website is een totaaloverzicht te vinden.

Uitgangspunten en beleid