Databeleid

We gaan integer en vertrouwelijk om met uw data op Royal FloraHolland, dat geborgd wordt door een transparant en te controleren beleid. Het delen van data is noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het afhandelen van de orders, financiële verwerking, logistieke activiteiten en uitvoeren van correcties.


Met betrekking tot alle aan Royal FloraHolland toevertrouwde data geldt dat gebruikers van Floriday te allen tijde toegang hebben tot hun eigen data. Daarnaast geldt dat Royal FloraHolland voldoet aan de geldende wet- en regelgeving voor privacy, mededinging en data-security. Hierbij staat integriteit en vertrouwelijkheid voorop en kunnen we dit te allen tijde aantonen.

Royal FloraHolland maakt onderscheid in verschillende soorten data

We maken onderscheid in verschillende soorten data. Ons informatiebeleid borgt het gebruik en deelbaarheid van deze data. We toetsen dit aan onderstaande uitgangspunten:


 • Eigen data
  Dit is altijd toegankelijk voor de betreffende kweker of koper.

 • Data publiek
  Dit is data die zichtbaar gepubliceerd is, zoals de informatie op de klok (prijs en stuks) of de openbare vraagprijs van het product in de Floriday Explorer. Deze data is openbaar en mag extern gedeeld worden. Het gebruik van data is altijd in lijn met doel waarvoor is gebruikt.

 • Data niet-publiek
  Dit is data wat niet publiekelijk gedeeld wordt, zoals data uit de directe handel. Indien nodig verstrekken we alleen de noodzakelijke informatie om een vraag te kunnen beantwoorden. Het delen van deze informatie dient in het belang te zijn van alle partijen verbonden aan de marktplaats. Hierbij kijken we naar:

  • Niet herleidbaar. Individuele gegevens zijn niet via Royal FloraHolland te achterhalen (mits toestemming van de kweker of koper en tenzij wettelijk toegestaan). Dit om de vertrouwelijkheid van individuele gegevens van kwekers en kopers te bewaken.

  • Geen kartelvorming. We voorkomen dat data gebruikt kan worden om onderlinge impliciete en expliciete afspraken te maken (kartelvorming).

 • Strikt vertrouwelijke data
  Deze data is uitsluitend voor individuele kweker en koper, zoals termijncontracten, stickerinformatie en eindklant accounts op de exporteursmodule. Alleen de betreffende kweker en koper hebben toegang tot deze data. Voor support doeleinden wordt altijd toestemming gevraagd voor het raadplegen van deze data

Data comité

Eind 2020 is er een Data comité ingericht om de uitvoering van het data- en informatiebeleid van Royal FloraHolland te bespreken en te evalueren. Het Data comité geeft o.a. de opdracht om jaarlijks audits uit te laten voeren om de werking van de maatregelen te toetsen. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, kwekers, kopers, aangevuld met vertegenwoordiger van transporteurs en een extern onafhankelijke expert op het gebied van data.

Ontmoet de leden van het Datacomité

Maatregelen