De Data comitéleden | Royal FloraHolland

De Data comitéleden

Het datacomité bespreekt en evalueert de uitvoering van het data- en informatiebeleid van Royal FloraHolland. Het data comité bestaat uit kwekers, kopers, logistieke dienstverleners en vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, aangevuld met een externe onafhankelijke expert op het gebied van data.

Prof. dr. Erik Beulen

Universiteit van Tilburg
“Ik geef onafhankelijk advies op voorstellen die besproken worden in het datacomité en geef toelichting op technologische ontwikkelingen. Ook reflecteer ik op constateringen die worden gedaan door de auditor die jaarlijks het databeleid onderzoekt.”
RFH datacomite Erik Beulen 20240527 005 LR

“Ik geef onafhankelijk advies op voorstellen die besproken worden in het datacomité en geef toelichting op technologische ontwikkelingen. Ook reflecteer ik op constateringen die worden gedaan door de auditor die jaarlijks het databeleid onderzoekt.”

Theun Faber

Faber Bloementransport BV
“Eén van de doelstellingen vanuit Floriday voor de logistiek is een sluitende track & trace voor het gehele logistieke traject van leverancier tot koper. Mijn rol binnen het datacomité is het zijn van een klankbord en advies geven vanuit het oogpunt logistiek.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 004

“Eén van de doelstellingen vanuit Floriday voor de logistiek is een sluitende track & trace voor het gehele logistieke traject van leverancier tot koper. Mijn rol binnen het datacomité is het zijn van een klankbord en advies geven vanuit het oogpunt logistiek.”

Steef de Lange

Nolina
“De reden dat ik deelneem aan het datacomité is dat we ons als FloraHolland-lid verantwoordelijk voelen voor het databeleid. Daarnaast wil ik als lid bijdragen aan een gezonde en veilige coöperatie.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 013

“De reden dat ik deelneem aan het datacomité is dat we ons als FloraHolland-lid verantwoordelijk voelen voor het databeleid. Daarnaast wil ik als lid bijdragen aan een gezonde en veilige coöperatie.”

André van der Linden

Royal FloraHolland
“We willen integer omgaan met data van zowel kwekers als kopers. Daarvoor hebben we een informatiebeleid. Het datacomité bespreekt en evalueert de uitvoering van het data- en informatiebeleid. Het is essentieel dat kwekers en kopers erop kunnen vertrouwen dat Royal FloraHolland vertrouwelijk omgaat met data die in Floriday is vastgelegd.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 018

“We willen integer omgaan met data van zowel kwekers als kopers. Daarvoor hebben we een informatiebeleid. Het datacomité bespreekt en evalueert de uitvoering van het data- en informatiebeleid. Het is essentieel dat kwekers en kopers erop kunnen vertrouwen dat Royal FloraHolland vertrouwelijk omgaat met data die in Floriday is vastgelegd.”

Arno van der Maarel

Maarel Orchids
“Als vertegenwoordiger van de Ledenraad van Royal FloraHolland neem ik deel aan het datacomité. Data, en met name de beveiliging daarvan, wordt steeds belangrijker. Ik vind het heel belangrijk om daarvan op de hoogte te blijven. Een ijzersterke bescherming is cruciaal om alle processen ongestoord te laten verlopen.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 001

“Als vertegenwoordiger van de Ledenraad van Royal FloraHolland neem ik deel aan het datacomité. Data, en met name de beveiliging daarvan, wordt steeds belangrijker. Ik vind het heel belangrijk om daarvan op de hoogte te blijven. Een ijzersterke bescherming is cruciaal om alle processen ongestoord te laten verlopen.”

Remco Wilting

Royal FloraHolland
“Binnen Royal FloraHolland ben ik verantwoordelijk voor het databeleid. Hierbij deel ik informatie met het datacomité, geef een terugkoppeling over de maatregelen, bespreek nieuwe mogelijkheden en kansen en begeleid de audit. Zorgvuldig omgaan met data is van essentieel belang in een digitale wereld.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 010

“Binnen Royal FloraHolland ben ik verantwoordelijk voor het databeleid. Hierbij deel ik informatie met het datacomité, geef een terugkoppeling over de maatregelen, bespreek nieuwe mogelijkheden en kansen en begeleid de audit. Zorgvuldig omgaan met data is van essentieel belang in een digitale wereld.”

Vincent Zaal

FM Group
“Ik vertegenwoordig mede de kopers en Blueroots-aandeelhouders aan de handelskant. Daarbij dien ik de belangen van de handel in de broodnodige digitaliserings- en moderniseringsslag van de (inter)nationale sierteeltsector, met als doel de rol van Nederland en de handelshuizen te waarborgen.”
LR Royal Flora Holland Datacomite 20230221 008

“Ik vertegenwoordig mede de kopers en Blueroots-aandeelhouders aan de handelskant. Daarbij dien ik de belangen van de handel in de broodnodige digitaliserings- en moderniseringsslag van de (inter)nationale sierteeltsector, met als doel de rol van Nederland en de handelshuizen te waarborgen.”

Jaco van der Starre

Green Solutions
“Vanuit de kopers kijk ik kritisch mee bij de ontwikkelingen van Royal FloraHolland op het gebied van data. Voor bijvoorbeeld een betrouwbaar gebruik van Floriday en de data is het essentieel dat de randvoorwaarden helder en transparant worden nageleefd. Het data comité speelt daarbij een belangrijke adviserende rol richting Royal FloraHolland.”
RFH datacomite 20240527 Jaco van der Starre

“Vanuit de kopers kijk ik kritisch mee bij de ontwikkelingen van Royal FloraHolland op het gebied van data. Voor bijvoorbeeld een betrouwbaar gebruik van Floriday en de data is het essentieel dat de randvoorwaarden helder en transparant worden nageleefd. Het data comité speelt daarbij een belangrijke adviserende rol richting Royal FloraHolland.”